Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΟΙ HAARP-ΥΙΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗ; ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ;

Kωνσταντίνος. Χ. Κωνσταντινίδης-Αμφικτύων
«Όταν υπάρχει η γνώση HAARP και η τεχνολογία επηρεασμού της ιονοσφαίρας, ατμοσφαίρας και γεωσφαίρας, τότε είναι δυνατή η δημιουργία ενός υπερόπλου σαν αυτό που προξένησε τον Αρμαγενδώνα στην Αιτή. Αυτό όμως δεν μπορούμε ούτε να το επιβεβαιώσουμε , ούτε να το διαψεύσουμε. Μπορούμε μόνον να το μελετήσουμε»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πληροφορία που προήλθε από τον Ρωσικό Στόλο, και επιβεβαιώθηκε και από τον Ούγκο Τσάβες , αναφέρει ότι ο σεισμός της Αιτής προκλήθηκε από δοκιμή νέου Αμερικανικού «σεισμικού όπλου» , το οποίον δοκιμάσθηκε με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθείατίον του Ιράν. Αυτή ήτο η αιτία που με έκανε να παρουσιάσω στο παρόν πόνημα τη μελέτη μου για το μυστηριώδες και άκρως απόρρητον πρόγραμμα HAARP. Αλλά ας δούμε τα πράγματα από την αρχή.
Το συμβολικό όνομα του προγράμματος HAARP(Ερευνητικό Πρόγραμμα Υψηλής Συχνότητας και Δράσεως Βορείου Σέλαος) εντελώς συμπτωματικά σχετίζεται με την Ελληνική Μυθολογία . Οι δύο Αρπυιες και το σόι τους έχουν να κάνουν με θαύματα, με το φως και τις ακτινοβολίες («Ωγυγία», τόμ. Β! σελ 111-112 Αθαν΄. Σταγειρίτης, Εκδ.Ελευθέρα Σκέψις) Κατά τον Αθανάσιο Σταγειρίτη: «Αί Αρπυιαι ήσαν θυγατέρες του Θαύμαντος και της Ηλέκτρας του Ωκεανού, και επομένως αδελφαί της Ιριδος...κατά με τινάς ήσαν δύο , η Αελλώ και Ωκυπέτη, κατ' άλλους δε τρεις Ωκυπέτη , Καιλενώ, Ποδάργη κλπ. Ησαν δε αι Αρπυιαι τέρατα φρικοδέστατα, επειδή είχον πρόσωπον μεν παρθενικόν , και χείρας και πόδας ανθρώπων, όνυχας δε Γυπός, σώμα πτερωτόν ομοίως Γυπός, και ώτα Αρκτου. Πρόσωπον ωχρόν και φοβερόν υπό της πείνης. Επειδή ό,τι κι' αν έτρωγον απέβαλλον αυτό πάλιν ευθύς . Και ούτως ελιμόττον αείποτε. Πτερά δε είχον μέγιστα, ώστε ανέδιδον ιπτάμεναι κρότον άγριον και φοβερόν . Προς τούτοις είχον και δυσωδίαν αφόρητον και λιμαντικήν(λοιμώδη). Ταύτα τοίνυν τα τέρατα ωνομάζοντο Κύνες του Διός. ...Ο Ζήτης και Καλάις, παίδες του Βορέου τις έδιωξαν ... και η Νικοθόη ή η Αελλόπη έπεσεν εις τον Τίγριν ποταμόν της Πελοποννήσου , τον μετονομασθέντα ύστερον Αρπυν ...και αι άλλαι εξηφανίσθησαν..." Η λέξη «άρπα» σημαίνει: έγχορδο μουσικό όργανο , αρπάζομαι αρπάζω, αρπακτικό , αλλά και διαστημική Αρπα (HAARP= αρμόνιο συχνοτήτων ) κ.λ.π
Πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι το πρόσωπο του Γυπός το αντιπροσωπεύουν οι ΗΠΑ και της Άρκτου η Ρωσία, οι μοναδικές δυνάμεις που κατέχουν την τεχνολογία HAARP. Τα χαρακτηριστικά των μυθικών αυτών τεράτων( Αρπυιών ) ( ήτοι: αναδίδουν αφόρητη δυσωδία, μεταφέρουν λοιμώξεις, δημιουργούν κρότο στο πέταγμα τους, αρπάζουν την τροφή ή την μαγαρίζουν κ.ο.κ) είναι παραπλήσια με αυτά που δημιούργησε ο σεισμός στην Αιτή. Τυχαία όλα αυτά; Ναι αλλά σημαδιακά
Γενικά

Εδώ και 200 περίπου χρόνια με την Βιομηχανική Επανάσταση, η Ανάπτυξη βασίσθηκε στην υπερ-εκμετάλλευση της Φύσεως και κατέληξε στην αύξηση του πληθυσμού της Γης και στην υπέρ- παραγωγή και υπερ-κατανάλωση αγαθών και πρώτων υλών. Οι δύο ΠαγκόσμΙοι Πόλεμοι και ο Ψυχρός Πόλεμος αύξησαν ιλιγγιωδώς τον ρυθμό της καταστροφής του Περιβάλλοντος εξ αιτίας της ιλλιγιώδους οικονομικής αναπτύξεως , αλλά και της αναπτύξεως όπλων μαζικής καταστροφής . Ομως τη χαριστική βολή στο Περιβάλλον έδωσε η "Παγκοσμιοποίση" και ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας. Αποτέλεσμα της Παγκοσμιοποιήσεως ήτο η είσοδος της Ασίας στην αρένα της Αναπτύξεως και ιδιαίτερα των δύο πληθυσμιακών κολοσσών, Κίνας και Ινδίας. Παράλληλα, με τις φαινομενικά θετικές επιπτώσεις της αναπτύξεως, υπήρξαν και αρνητικές τοιαύτες, διότι το ισχύον στις ΗΠΑ καταναλωτικό μοντέλο , το ακολούθησαν σχεδόν όλες οι χώρες παγκοσμίως.
Ωσάν να μην έφθανε η βάναυση ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες ορισμένοι άφρονες πολιτικοί, πανούργοι επιστήμονες και ανεγκέφαλοι στρατιωτικοί επενέβησαν για τον έλεγχο του κλίματος προς τον σκοπόν της παγκόσμιας κυριαρχίας. Μερικοί σήμερα ομιλούν για δημιουργία σεισμών με την βοήθεια της τεχνολογίας HAARP(Ερευνητικό Πρόγραμμα Υψηλής Συχνότητας και Δράσεως Βορείου Σέλαος). Η τεχνολογία δημιουργίας σεισμών δεν είναι κάτι το νέο αφού υπήρχε από τον περασμένο αιώνα(πειράματα Τέσλα) Λένε ότι η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για την πρόκληση του σεισμού της Αιτής . Τούτο δεν είμαστε σε θέση ούτε να επιβεβαιώσουμε , ούτε και να διαψεύσουμε, διότι στερούμεθα επαρκών πληροφοριών προς τούτο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ενώ υπάρχει η γνώση και η τεχνολογία όλα είναι πιθανά.

Πως φθάσαμε στην αποσταθεροποίηση του κλίματος;

-Από την εργώδη δραστηριότητα της κοινωνίας, που πραγματοποίησε την καταστροφή των δασών, την μόλυνση των υδάτων , του υπεδάφους και του αέρος.
-Από την δράση των μεγαλοεπενδυτών , εμπρηστών του δάσους , οικοπεδοφάγων, καταπατητών και των άφρονων πολιτικών που τους προστατεύουν . Βέβαια αδράνησαν και οι πολίτες, διότι κάπου ωφελήθηκαν οικονομικώς κι’ αυτοί και θεώρησαν ότι το περιβάλλον δεν τους εγγίζει με το "δος υμίν σήμερον", το "αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι και καταλάβατε όλα τα έθνη" και το "Ωχ!! αδερφέ" Κατωτέρω θα αναπτύξουμε το θέμα της συνειδτής επεμβάσεως του ανθρώπου στο κλίμα , με όσες λεπτομέρειες μπορέσαμε να συλλέξουμε,
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣ ΗΤΟ ΦΥΣΙΚΟΣ Η ΤΕΧΝΗΤΟΣ;
«HAARP: HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM»
Τον Απρίλιο του 1997 ο τέως υπουργός άμυνας των ΗΠΑ κ.William Cohen , δήλωσε ότι: « Άλλοι είναι μπλεγμένοι ακόμη και σε ένα ηχητικό τύπο τρομοκρατίας , όπου δύνανται να αλλάξουν το κλίμα , να κάνουν από μακριά σεισμούς ή ηφαίστεια , διά της χρήσεως ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων» "(American Secretary of Defense William S. Cohen, April 1997 ) Προφανώς ο κ. Κοέν , γνώριζε ότι το «ηλεκτρομαγνητικό κύμα» γεννά αυτά τα φαινόμενα που αναφέρει πιο πάνω.(Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010)
Μολονότι το αμερικανικό Πεντάγωνο αρνείται την άμεση ανάμειξη του στο πρόγραμμα και υποβαθμίζει τη σημασία του, εντούτοις το Υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ(Department of Defense) αναγκάστηκε να δώσει στη δημοσιότητα ορισμένες εφαρμογές του και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι ένα στρατιωτικό πρόγραμμα
Παίζουν κορώνα –γράμματα τον Πλανήτη
Εδώ και μισό αιώνα «τα παιδία παίζει» όπως θα έλεγαν οι πρόγονοι μας , με άγνωστα όπλα και μάλιστα με δυνάμεις που αδυνατούν να κατανοήσουν και να ελέγξουν τα ‘παιδιά-ερευνητές’. Πίσω όμως από κάθε μεγάλη ανακάλυψη εγκυμονούν συχνά κίνδυνοι, που απειλούν ακόμη και την ίδια τη ζωή στον πλανήτη μας. Όπως ο Αρχιμήδης είπε ¨ «δος μοι παστόν και τα γαν κινήσω» έτσι και ο Νίκολα Τέσλα είπε ότι: «δός μου ολοένα και πιο ισχυρές ταλαντώσεις και θα διαρρήξω τη Γη» Σοβαροί επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόγραμμα HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) είναι το σύγχρονο «κουτί της Πανδώρας», από το οποίο ενδέχεται σύντομα θα βγουν –αν δεν έχουν βγει-πολλές συμφορές για τον πλανήτη Γη και την ανθρωπότητα. Πολλοί παρομοιάζουν τους επιλήσμονες επιστήμονες , που εργάζονται μυστικά στα Εργαστήρια της Νέας Τάξης και Παγκοσμιοποίησης, σαν τα μικρά παιδιά που περιεργάζονται μια νάρκη χωρίς να ξέρουν ότι αυτή μπορεί να σκάσει και να τους διαμελίσει. Στην Κατοχή τέτοια παιδιά προσπαθούσαν να βγάλουν την πλαστίτιδα από νάρκες θαλάσσης στον Κυπαρισσιακό κόλπο . Το αποτέλεσμα ήτο να μαζέψουν με το λιόπανο τα κομματιασμένα σώματα τους. Δυστυχώς όσοι γράφουμε για τέτοια θέματα που άπτονται της Παγκοσμιοποίησης μας θεωρούν «συνωμοσιολόγους», ευφάνταστους και φαιδρούς , αλλά τελικά δικαιωνόμαστε.
Οι Αρχάγγελοι δεν Παίζουν Άρπα
Το 1995 δημοσιεύτηκε ένα βιβλίο 230 σελίδων, που συντάραξε την διεθνή κοινή γνώμη. Είχε τίτλο «Angels Don’t Play This HAARP: Advances in Tesla Technology» (Οι Άγγελοι δεν Παίζουν αυτό το HAARP - λογοπαίγνιο με την ελληνική λέξη Άρπα-Harp - Πρόοδοι στην Τεχνολογία Τέσλα) . Συγγραφείς του ήταν ο επιστημονικός ερευνητής δρ. Νικ Μπέγκις και η δημοσιογράφος Τζην Μάνιν. Εκτός των άλλων το θέμα του βιβλίου τούτου υπήρξε καταγγελία για τον «βανδαλισμό του ουρανού με υψηλές συχνότητες» που έχει εξαπολυθεί . Το πρόγραμμα HAARP –όπως όλα τα στρατιωτικά προγράμματα-καλύφθηκε από την αρχή με πέπλα αοριστίας και μυστικότητας. Ένα δάσος κεραιών πάσης φύσεως και μορφής στα βουνά του Σαιντ Ελίας Παρκ της Αλάσκα , ένα ραντάρ ασύμφωνης σκέδασης διαμέτρου 36 μέτρων, συσκευές ανίχνευσης, αποστασιόμετρα λέιζερ, μαγνητόμετρα, αισθητήρες υπερύθρων και οπτικές διατάξεις για την ανάλυση της φωτεινής ακτινοβολίας χαμηλού επιπέδου από την ατμόσφαιρα, πομποί, γεννήτριες, κλωβοί ελέγχου κ.α . Εκεί κοντά είναι και το χωριό των επιστημόνων απομονωμένο από τον έξω κόσμο , όπως στο ‘Manhattan Project’ της ατομικής βόμβας . Παράλληλα, με τους επιθετικούς σκοπούς στον επηρεασμό της ιονόσφαιρας, ατμόσφαιρας και του υπεδάφους (επηρεασμό ηλεκτρονικής ακτινοβολίας, επηρεασμό καιρού , δημιουργία σεισμών , επικοινωνίας με τα υποβρύχια σε μεγάλο βάθος) , αποσκοπεί στη δημιουργία μιας «παγκόσμιας ηλεκτρομαγνητικής ασπίδας» ως ένα φοβερό αμυντικό όπλο για την προστασία από κάθε είδους επιθέσεις προορισμένο για τον Πόλεμο των Άστρων. Και μην πιστεύετε ότι ανεστάλη αυτός. Αλλά το HAARP είναι και πανίσχυρο επιθετικό όπλο ! Η θεωρία και τεχνολογία του βασίστηκε στη θεωρία και τα πειράματα του Νίκολα Τέσλα , ο οποίος είχε περιθωριοποιηθεί , ίσως λόγω της ιδιοφυίας του, ή και της καχυποψίας του Αμερικανικού κατεστημένου σε ένα Σέρβο.

Ο Δυναμικός Καθρέφτης
Η περιθωριοποίηση των θεωριών του φαίνεται ότι έληξε το 1980 με τις εργασίες του Αμερικανού φυσικού Μπέρναρντ Ίστλουντ, προέδρου τότε της εταιρίας ARCO. Στην υπ' αριθμόν 4.686.605 ευρεσιτεχνία του, ο Ίστλουντ κάνει λόγο για τον «Δυναμικό Καθρέπτη» που δίνει την ιδέα για την δημιουργία μιας «παγκόσμιας ηλεκτρομαγνητικής ασπίδας» υψηλής ενέργειας, που σε πρώτη φάση θα αναχαίτιζε όλα τα διηπειρωτικά βαλλιστικά βλήματα.
Η εφαρμογή των εργασιών του Ίστλουντ, όσον αφορά τη δημιουργία της ηλεκτρομαγνητικής ασπίδας ως αντιβαλλιστικό σύστημα, ανεστάλησαν το 1987, όταν η τότε πολιτική ηγεσία υπό την προεδρία του Ρ. Ρήγκαν, επέλεξε το πρόγραμμα Space Defense Initiative (Πρωτοβουλία Στρατηγικής Άμυνας ή Πόλεμος των Άστρων) του Ε. Τέλερ. Παρόλα αυτά, οι μελέτες του Ίστλουντ παρέμειναν απόρρητες μέχρι και το 1991.
Tότε με εντολή του DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) ο πρόεδρος της ARCO Ίστλουντ, σε συνεργασία με την θυγατρική της Atlantic Richfield Co. και την ΑΡΤΙ, ανέλαβαν την οικοδόμηση του HAARP στην ακατοίκητη περιοχή της Αλάσκα.
Ιονόσφαιρα
Και τώρα λίγα λόγια για την Ιονόσφαιρα. Εκτός από τα γνωστά πέντε στρώματα της ατμόσφαιρας υφίσταται και μια ιδιάζουσα περιοχή (στρώμα) της ατμόσφαιρας που αρχίζει από το ύψος των 400-500 χλμ. (στο στρώμα της θερμόσφαιρας) και φθάνει σχεδόν μέχρι το ανώτατο όριο της, δηλαδή την εξώσφαιρα. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού ιόντων που βρίσκεται μέσα σ΄ αυτό το καθ΄ ύψους εύρος (στρώμα) της ατμόσφαιρας ονομάσθηκε Ιονόσφαιρα. Σημειώνεται πάντως πως και η Τροπόσφαιρα περιέχει ηλεκτρισμένα σωματίδια.
Στρώματα της Ιονόσφαιρας
Κατανομή ιόντων Η ιονόσφαιρα είναι ο προστατευτικός θώρακας της γήινης επιφάνειας από επιβλαβείς ακτινοβολίες. Τα ιόντα της ιονόσφαιρας κατανέμονται σε ζώνες (ή περιοχές). Σε ορισμένες περιοχές της ατμόσφαιρας παρατηρούνται αριθμητικές συγκεντρώσεις. Οι χαρακτηριστικές περιοχές συγκέντρωσης των ιόντων είναι κυρίως τρεις η περιοχή D, η περιοχή E και η περιοχή F.
• Περιοχή D: Είναι η χαμηλότερη (πρώτη) περιοχή. Ο ιονισμός της οφείλεται στη δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου. Βρίσκεται σε ύψος από 60-90 χλμ.
• Περιοχή E: Είναι η δεύτερη περιοχή (καθ΄ ύψος από εδάφους). Εκτείνεται από τα 100-150 χλμ. Είναι στρώμα πολύ ιονισμένο με πολύ ενδιαφέρον αφού αυτό αντανακλά τα μεγάλου μήκους ραδιοφωνικά κύματα. Η περιοχή Ε λειτουργεί ως ένας τεράστιος ηλεκτρονικός καθρέφτης που διακόπτει την πορεία των μακρών κυμάτων και τα αντανακλά στη Γη.
• Περιοχή F: Είναι το τρίτο στρώμα (ανώτερο , και βρίσκεται σε ύψος 200-300 χλμ. Η ιονισμένη αυτή περιοχή F λειτουργεί επίσης ως δεύτερος ανακλαστικός ηλεκτρονικός καθρέφτης που διακόπτει και αντανακλά στη Γη την πορεία των βραχέων κυμάτων που κατάφεραν ανενόχλητα να διασχίσουν την προηγούμενη "περιοχή Ε".
Και τα τρία παραπάνω στρώματα περιοχές D, E και F χωρίζονται πολλές φορές σε επιμέρους δύο ή και περισσότερα μικρότερα στρώματα. Επίσης και το ύψος που βρίσκονται δεν είναι σταθερό αλλά μπορεί να μεταβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος από λίγων λεπτών μέχρι μερικών ωρών.
Τα ραδιοφωνικά κύματα ως γνωστόν μεταδίδονται ευθύγραμμα με παλμικές κινήσεις. Λόγω της κυρτότητας της Γης την λύση της λήψης τέτοιων σημάτων, από δέκτες σε μεγάλη απόσταση, την ανέλαβε η "περιοχή Ε" και μάλιστα αφού βρέθηκε έτοιμη χωρίς καμία επιπρόσθετη δαπάνη. Έτσι μέρος των εκπεμπομένων ευθύγραμμα προς όλες τις κατευθύνσεις παλμικών κυμάτων, ειδικά εκείνων που εκπέμπονται προς τα επάνω, διασχίζουν μεν ανενόχλητα τα τρία πρώτα στρώματα της ατμόσφαιρας και προχωρούν στη Θερμόσφαιρα όπου και αντανακλώνται από την Περιοχή Ε της ιονόσφαιρας στη Γη
Ο Ιονοσφαιρικός Θερμαστής - Τεχνητός Φακός
Το HAARP αποτελεί στην ουσία μια εξελιγμένη μορφή «ιονοσφαιρικού θερμαστή». Βομβαρδίζει το ανώτερο στρώμα της ιονόσφαιρας, η οποία εκτείνεται από 60 ως 900χλμ., με μια πανίσχυρη κατευθυνόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτίνα.
*Πιο συγκεκριμένα η συστοιχία των 360 κεραιών που ονομάζεται IRI (Ionospheric Research Instrument), εκπέμποντας 1,7 Gigawatt (1.7 δισεκατομμύρια watts) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τη μορφή εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων (ELF= Extremely low frequency και VLF=Very low frequency), δημιουργεί στο ανώτερο τμήμα της ιονόσφαιρας μια περιοχή διαμέτρου 48χλμ, που αποτελείται από διεγερμένα λόγω της «θέρμανσης» σωματίδια (το φαινόμενο αυτό είναι ανάλογο της αρχής λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων, στον οποίο τα φαγητά ζεσταίνονται μέσω της διέγερσης των μορίων ύδατος που παρέχουν από τα μικροκύματα).
Όλη αυτή η διεγερμένη περιοχή λειτουργεί ως ένας τεχνητός φακός (ιονοσφαιρικό κάτοπτρο), που αποσκοπεί στην εστίαση ισχυρών δεσμών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτή η ενέργεια διασκορπίζεται στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές της ιονόσφαιρας, σχηματίζοντας έτσι μια «εικονική κεραία» μήκους πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων.
Η Γιγαντιαία Κεραία: Κοντολογίς το πρόγραμμα HAARP μετατρέπει ολόκληρη την ιονόσφαιρα σε μια γιγαντιαία κεραία ELF(Extremely low frequency). Τα εκπεμπόμενα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αντανακλώνται κατόπιν πίσω στη Γη, διαπερνώντας οτιδήποτε οργανικό και ανόργανο και πραγματοποιώντας μια «γήινη τομογραφία» (γεωτομογραφία).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ HAARP
Στρατιωτικές Εφαρμογές
- Παράγει τον Ηλεκτρομαγνητικό Παλμό (EMP) που μέχρι σήμερα μπορούσε να παραχθεί μόνο με πυρηνική έκρηξη. Αυτός μπορεί να καταστρέψει κάθε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό σύστημα στην ξηρά , στον - Εξασφαλίζει τις επικοινωνίες των υποβρυχίων σε μεγάλα βάθη.
- Αντικαθιστά τα συστήματα ραντάρ «πέρα από τον ορίζοντα».
- Παρακωλύει και καταστρέφει τις εχθρικές τηλεπικοινωνίες σε μια μεγάλη περιοχή, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα τη λειτουργία των φίλιων στρατιωτικών συστημάτων.
- Παρέχει πληροφορίες για υπόγεια πυρηνικά εργαστήρια ή χώρους αποθήκευσης πυρηνικών όπλων. Αυτές είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των συνθηκών Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ).
- Ανιχνεύει κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και κοιτασμάτων μετάλλων σε μια μεγάλη περιοχή έρευνας.
- Ανιχνεύει αεροσκάφη και πυραύλους που πετούν σε χαμηλό ύψος και δεν εντοπίζονται από τα ραντάρ.
- Εξακριβώνει την ταυτότητα των βλημάτων με πυρηνικές κεφαλές από τα παραπλανητικά βλήματα, μέσω ηλεκτρομαγνητικής φασματικής ανίχνευσης.
- Παίζει σημαντικό ρόλο στον Πολέμο των Άστρων, που συνεχίζει να εξελίσσεται στη βάση πλέον μιας περιορισμένης αντιβαλλιστικής προστασίας.
-Ανιχνεύει αόρατα αεροσκάφη (Στελθ) και πυραύλους Κρουζ
-Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ειδικών το HAARP καθιστά απαρχαιωμένες μια σειρά από στρατιωτικές τεχνολογίες (π.χ. τα ραντάρ) και, φαινομενικά τουλάχιστον, ικανοποιούν όλους όσους υποστηρίζουν τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών, εφόσον το πρόγραμμα στοιχίζει πολύ λιγότερο από τα δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύονται κάθε χρόνο στην ανάπτυξη και συντήρηση των άλλων αμυντικών τεχνολογιών.

Εξωτικές και ανεξερεύνητες επιπτώσεις

Πέρα όμως από τις συμβατικές στρατιωτικές και επιστημονικές εφαρμογές, το HAARP έχει και μια σειρά άλλων δυνατοτήτων που εξάπτουν τη φαντασία ακόμη και των πιο ψύχραιμων ερευνητών του χώρου της μυστικής τεχνολογίας.
- Δημιουργία τεράστιας κεραίας .Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ιονόσφαιρα μπορεί να την ωθήσει να συμπεριφέρεται σαν μια τεράστια κεραία κυμάτων ELF, που είναι σε θέση να πραγματοποιήσει διεισδυτικές «τομογραφίες» του υπεδάφους της γης. Με άλλα λόγια, ακτινοβολώντας κύματα εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων από τον ουρανό προς τη γη, είναι δυνατόν να σχηματιστεί εικόνα για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της.
- Δημιουργία «ουράνιας ασπίδας», που θα είναι σε θέση να καταστρέφει τα βαλλιστικά βλήματα μέσω της υπερθέρμανσης των ηλεκτρονικών συστημάτων καθοδήγησής τους, καθώς αυτά θα διέρχονται μέσα από τα ισχυρά ηλεκτρομαγνητκά πεδία που έχουν δημιουργηθεί στην ιονόσφαιρα.
- Διαχείριση και ο επηρεασμός εντοπισμένων καιρικών φαινομένων, με την πρόκληση διαταραχών όπως πλημμύρες, καταιγίδες, τυφώνες κ.α. που μπορούν να αξιοποιηθούν στρατιωτικά (βλέπε κλιματολογικός πόλεμος).
- Επιλεκτική θέρμανση συγκεκριμένου τμήματος του γήινου φλοιού, έχει ως αποτέλεσμα η εκτόνωση αυτής της απορροφημένης ενέργειας να γίνεται με την μορφή σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας (σεισμικός πόλεμος).
Όλες αυτές οι εφαρμογές αναμένεται να έχουν τρομακτικές επιπτώσεις στην ούτως ή άλλως ευαίσθητη ισορροπία της ιονόσφαιρας.
Το αυστραλιανό περιοδικό NEXUS στο τεύχος Δεκέμβριος 1995 - Ιανουάριος 1996, σε άρθρο του για το HAARP γράφει: « Σύμφωνα με την αμερικανίδα φυσικό δρ. Ελίζαμπεθ Ράουσερ είναι εγκληματικό «να διοχετεύεται τρομακτική ποσότητα ενέργειας μέσα σ’ ένα φοβερά λεπτό μοριακό σχηματισμό, που περιλαμβάνει τα πολυστρώματα που ονομάζουμε ιονόσφαιρα».
Αλλά και ο φυσικός δρ. Ντάνιελ Γουίντερ υποστηρίζει ότι: «Ο συνδυασμός των υψηλής συχνότητας εκπομπών του HAARP με τα ΕLF κύματα θα έχει πολλές παρενέργειες, με κυριότερη τον αποσυγχρονισμό του ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος της γήινης βιόσφαιρας»
Επίσης ο Ντέιβιντ Γιάροου, ηλεκτρονικός ερευνητής του Πανεπιστημίου Άλμπανι (Νέα Υόρκη), υποστηρίζει ότι : «Το HAARP θα έχει σοβαρές επιδράσεις όχι μόνον στην ιονόσφαιρα αλλά και στο μαγνητικό πλέγμα της Γης: Το HAARP δεν θα ανοίξει ΄τρύπες΄ στην ιονόσφαιρα. Αυτό είναι επικίνδυνα υποτιμητικό του τι θα προξενήσει μια ακτίνα γιγαβάτ του HAARP…».
Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι το HAARP «θα πάλλει κάθε χορδή της Γαίας με άγριες, άτακτες, μη αρμονικές υψηλές συχνότητες. Αυτές οι θορυβώδεις ωθήσεις θα προκαλέσουν δονήσεις στη γεωμαγνητική ροή…».
Κλιματολογικές και Σεισμικές Συνέπειες

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις είναι φανερό ότι το κύριο βάρος της λειτουργίας του HAARP έχει δοθεί στην ανάπτυξη κλιματολογικών και σεισμικών όπλων. Το πρόγραμμα HAARP δεν είναι το μοναδικό του είδους. Από το 1948 έλαβαν χώρα περάματα κάτω από τον γενικό χαρακτηρισμό, Active Ionospheric Experiments. Μερικές από τις πολλές κωδικές ονομασίες ήταν: EXCEDE, RED AIR, CHARGE IV, RIME, CRRES, WISP, ACTIVE, HIPAS, RADC, AIM. Τα κλιματολογικά όπλα έχουν μακρά ιστορία. Σκοπός τους ήταν η εκμετάλλευση των καιρικών φαινομένων ως τακτικό πλεονέκτημα για τον επιτιθέμενο ή την καθήλωση του εχθρού εξ αιτίας της τεχνητής κακοκαιρίας. Για τους ίδιους λόγους πραγματοποιήθηκαν και μια σειρά από σεισμικά πειράματα, σπουδαιότερο των οποίων υπήρξε το πρόγραμμα με την κωδική ονομασία PRIME ARGUS.
Ο Ισχυρότερος Πομπός του Κόσμου

Αν και το HAARP αποτελεί τον ισχυρότερο «πομπό» του είδους του (3.000 φορές ισχυρότερος από τον μεγαλύτερο πομπό στον κόσμο), εντούτοις δεν είναι και μοναδικός. Παρόμοιες, αλλά μικρότερες εγκαταστάσεις υψηλής συχνότητας «ιονοσφαιρικών θερμαστών» υπάρχουν στο Τρόμσο της Νορβηγίας, στο Αρεσίμπο του Πουέρτο Ρίκο, στο Φέρμπανκ της Αλάσκα, στο Νίζνυ-Νοβγκορόντ της Ρωσίας, στην Ντουσαμπέ του Τατζικιστάν και στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Είναι φανερό ότι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των κυβερνήσεων, για τέτοιου είδους τεχνολογίες είναι έντονο και ιδιαίτερα μυστικοπαθές. Η μυστικοπάθεια αυτή, που χαρακτηρίζει τους εμπλεκόμενους στο HAARP, αιτιολογείται κυρίως από τη Σύμβαση Απαγόρευσης Περιβαλλοντικών Τροποποιήσεων του 1977 (EMC ή Enviromental Modification Convention), η οποία απαγορεύει κάθε στρατιωτική ή εχθρική χρήση του περιβάλλοντος με τεχνικές διαμόρφωσής του. Έτσι αιτιολογείται γιατί το αμερικανικό Πεντάγωνο προσπάθησε να αποσιωπήσει την εμπλοκή του στο HAARP.
Σοβαροτάτη Απειλή για το Περιβάλλον και την Υγεία

Από κάθε άποψη το HAARP αποτελεί μια τεράστια πηγή ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης που απειλεί το περιβάλλον και την υγεία των έμβιων όντων. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθμός από μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν συνδέσει την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες με μια σειρά από προβλήματα υγείας. Έτσι λοιπόν οι επιδράσεις της λειτουργία του HAARP πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό είναι ποικίλες και σοβαρές. Ξεκινώντας από μια απλή κόπωση, υπνηλία ή ευερεθιστότητα και καταλήγουν μέχρι την απώλεια μνήμης, την αύξηση του σακχάρου και της χοληστερίνης στο αίμα, την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών, τη λευχαιμία, τον καταρράκτη και τον καρκίνο! Μια από τις σοβαρότερες επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του HAARP είναι η διατάραξη της χημείας του ανθρώπινου εγκεφάλου και κατ’ επέκταση των εγκεφαλικών κυμάτων.
Μολύνουν το ευαίσθητο κλίμα της Αρκτικής

Πέρα από την ιονόσφαιρα άμεσο κίνδυνο από τη λειτουργία του HAARP διατρέχει το ευαίσθητο οικοσύστημα της Αρκτικής, αφού καθημερινά καταναλώνονται 95 τόνοι πετρελαίου για να τροφοδοτηθούν με ισχύ οι εγκαταστάσεις, χωρίς να υπολογίσουμε το καυσαέριο από τις κινήσεις των οχημάτων και τα απόβλητα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επίσης καθημερινά εκλύονται στην ατμόσφαιρα 1,8 τόνοι οξειδίων του θείου και 14 τόνοι οξειδίων του αζώτου. Η επιβάρυνση ωστόσο του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο, που κάνει δικαίως τους οικολόγους της Αλάσκα ν’ ανησυχούν, δεν είναι τίποτα σχετικά με τις διαταραχές που προκαλεί η λειτουργία του HAARP σε πλανητικό επίπεδο.
Όχι αναίτια εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι ο επηρεασμός του γήινου μαγνητικού πεδίου από το HAARP θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια προσανατολισμού των ζώων και κυρίως των μεταναστευτικών πτηνών και ίσως ορισμένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (λειτουργία πυξίδων κ.α.).

Δυνατότητες Ελέγχου του Νου

Μάλιστα η συγκεκριμένη εκπομπή του HAARP στα 435 ΜΗΖ δημιουργεί μια σειρά προβληματισμών αλλά και απίθανων συμπτώσεων, αν βέβαια μπορεί κανείς να τις θεωρήσει έτσι. Ενώ ο «Πόλεμος των Άστρων» απαίτησε συχνότητες 1.000-1.200 ΜΗΖ για τις ανάγκες του (δορυφορικές επικοινωνίες κ.α.) Αντίθετα η συχνότητα των 435 ΜΗΖ μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πειράματα ελέγχου του νου (Mind Control), αφού είναι πλέον γνωστό ότι οι συχνότητες 400-450 ΜΗΖ είναι υπεύθυνες για τη σωστή λειτουργία της ανθρώπινης συνείδησης. Επιπλέον η συχνότητα των 435 ΜΗΖ είναι ίδια με αυτήν που ακτινοβολεί ο Γαλαξίας και επίσης έχει ανιχνευθεί στις συχνές εμφανίσεις των UFO! Πρόκειται απλά περί συμπτώσεων ή μήπως τα παραπάνω έρχονται ως επιβεβαίωση της προχειρογραμμένης πινακίδας που τοποθετήθηκε στην αρχή των εργασιών της εγκατάστασης του HAARP στην Αλάσκα: ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΞΩΓΗΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (TOP SECRET GOVERMENT EXTRATERRESTRIAL PROJECT).
Αντιδράσεις στην Κοινή Γνώμη

Το HAARP έχει προκαλέσει ποικίλες και σοβαρές αντιδράσεις τόσο στην κοινή γνώμη, όσο και σε ευαίσθητα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως στις ΗΠΑ. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες εστιάζονται γύρω από τις οικολογικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία του προγράμματος. Αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (η ισχύς εξόδου του πομπού του HAARP είναι περίπου 3.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ισχυρότερων εμπορικών ραδιοφωνικών σταθμών), μπορεί να έχει καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες γα τα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας. Εξάλλου ο ίδιος Ίστλουντ είχε επισημάνει ότι δεν έχει λειτουργήσει κατά το παρελθόν πομπός τέτοιας ισχύος σ’ αυτή την περιοχή συχνοτήτων (2,8-10 MHz) και ότι τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η λειτουργία της εγκατάστασης δεν πρέπει να αρχίσει προτού μελετηθούν ο επιπτώσεις της στο περιβάλλον, πράγμα που δεν έγινε ποτέ.
Αποσταθεροποιούν την Ιονόσφαιρα

Η ιονόσφαιρα αποτελεί σαφώς το πρώτο τμήμα του περιβάλλοντος που επηρεάζεται άμεσα από το HAARP. Αυτή είναι ένα ευαίσθητο στρώμα, που μεταβάλλεται ανάλογα με τη μέρα ή τη νύχτα, τη διακύμανση του γήινου μαγνητικού πεδίου και την ηλιακή δραστηριότητα (ηλιακές κηλίδες). Αποτελείται από τέσσερα στρώματα, που υψώνονται από 56-800 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης. Σ' αυτό το ύψος οι υπεριώδεις ακτίνες και οι ακτίνες Χ του ήλιου, μετατρέπουν τα ουδέτερα άτομα των αερίων σε ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια (φαινόμενο ιονισμού). Η θερμοκρασία των ηλεκτρονίων στην Ιονόσφαιρα κυμαίνεται από -54 έως +150 βαθμούς Κελσίου.
Το HAARP κατά τη λειτουργία του αυξάνει τη θερμοκρασία συγκεκριμένου τμήματος της ιονόσφαιρας κατά +23 βαθμούς Κελσίου και για διάρκεια πάνω από 3 μήνες, χωρίς να γνωρίζουν τί μεταβολές μπορεί να προκαλέσει αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας! Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ακόμη και μια μικρή διαταραχή της ιονόσφαιρας έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα όλων των ασύρματων επικοινωνιών στον πλανήτη, αφού ως γνωστόν, τα ραδιοφωνικά κύματα αντανακλώνται από την ιονόσφαιρα και μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις.
Κίνδυνος για Πτήσεις Αεροσκαφών, διακοπή Βηματοδοτών κ.α
Ανάμεσα σε όλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τον κίνδυνο που διατρέχουν τα αεροσκάφη που εκτελούν τακτικά δρομολόγια και διέρχονται πλησίον της περιοχής του HAARP. Γι’ αυτό το σύστημα του HAARP περιλαμβάνει αυτόματη διάταξη αναστολής της λειτουργίας του πομπού μόλις εντοπιστεί κάποιο αεροσκάφος στη περιοχή του το AAR (Aircraft Alert Radar), καθώς στην περιοχή των εγκαταστάσεων πετούν καθημερνά 12-20 αεροσκάφη σε τακτικά δρομολόγια.
Επίσης μπορεί να προκληθεί διακοπή καρδιακών βηματοδοτών, ανάφλεξη στα συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς καυσίμων, ανάφλεξη πυρομαχικών, πυροδότηση πυροσωλήνων και ηλεκτρονικών πυροκροτητών και πλήθος άλλων φαινομένων. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που το Πεντάγωνο με ανακοίνωσή του απαγορεύει ρητά να βρίσκεται κοντά στον πομπό οποιαδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση.
Αν και το ζήτημα των επιπτώσεων του HAARP στην ιονόσφαιρα και το περιβάλλον δεν έχει ακόμα διερευνηθεί, ωστόσο οι επιστήμονες προχώρησαν ανεύθυνα στη λειτουργία του, πράγμα που κάνει τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν το HAARP με δικαιολογημένη νευρικότητα. Όπως άλλωστε καταγγέλλει χαρακτηριστικά ο Ρίτσαρν Γουίλιαμς, φυσικός στο Πρίνστον, «οι ενέργειες αυτές είναι ανεύθυνες πράξεις ενός παγκόσμιου βανδαλισμού». Άνοιξε άραγε το σύγχρονο «κουτί της Πανδώρας»;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΩΝ
Σεισμοί. Γιατί γίνονται και πως τους μετράμε;
Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο προκαλείται από ξαφνική απελευθέρωση μηχανικής ενέργειας από το εσωτερικό της γης με συνέπεια τη δημιουργία σεισμικών κυμάτων. Τα κύματα αυτά μεταφέρουν την ενέργεια του σεισμού και προκαλούν ταλαντώσεις και αναταράξεις του εδάφους. Άλλη μια συνέπεια των σεισμών, που προκαλείται από τη μετακίνηση των λιθοσφαιρικών πετρωμάτων κατά την εκδήλωσή τους, είναι η δημιουργία τσουνάμι στη θάλασσα όταν ο σεισμός είναι υποθαλάσσιος και η μετακίνηση μεγάλη.
Ο σεισμός μπορεί να είναι και αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας (όπως για παράδειγμα μιας έκρηξης ή μιας υπόγειας πυρηνικής δοκιμής). Γενικά, η λέξη "σεισμός" περιγράφει κάθε σεισμικό γεγονός -φυσικό φαινόμενο ή αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας– που παράγει σεισμικά κύματα τα οποία διαδίδονται στο εσωτερικό της γης.
Οι περισσότεροι σεισμοί σχετίζονται με τον τεκτονικό χαρακτήρα της Γης και ονομάζονται τεκτονικοί σεισμοί.
Την πραγματική αιτία των σεισμών διαπίστωσε ο Βρετανός Τζον Μίτσελ (John Michell), ο οποίος θεωρείται και πατέρας της επιστήμης μελέτης των σεισμών, της Σεισμολογίας.
Ο σεισμός είναι μια απότομη κίνηση ή δόνηση του στερεού φλοιού της Γης. Συνήθως προέρχεται από τη διάρρηξη γεωλογικών στρωμάτων και την απότομη μετατόπιση των δύο τμημάτων κάτω από την επιφάνεια της Γης. Τα ρήγματα συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία των επιφανειακών σεισμών, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται σεισμογόνα ρήγματα.
Ανάλογα με το εστιακό τους βάθος χωρίζονται σε επιφανειακούς (h < 60 km), σε ενδιάμεσου βάθους και σε μεγάλου βάθους (h > 300 km). Οι δύο τελευταίοι ονομάζονται και πλουτώνιοι.
Η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση όπως η πυρηνική έκρηξη μπορεί να δημιουργήσει σεισμό. Επίσης τα φράγματα μπορούν να επιταχύνουν ένα σεισμικό φαινόμενο αλλά όχι να το δημιουργήσουν . Τώρα πυρηνική έκρηξη που να δημιουργεί τέτοιας έντασης σεισμούς, όπως της Αιτής, θα είχε και άλλα φαινόμενα βλπ ραδιενέργεια .
Η συνταγή ενός τεχνητού σεισμού
Εάν είστε νεοταξίτες σκοτεινοί ηγέτες ή αδηφάγα τέρατα της εξουσίας και θέλετε να το παίζετε Θεοί ακόμη και εναντίον στο ίδιο το Θείο, η παρακάτω συνταγή θα σας φανεί χρήσιμη ώστε να φτιάχνετε σεισμούς ανάλογα με την καταστροφή που θα διασπείρετε και τους αθώους που θα δολοφονήσετε ώστε να εξυπηρετηθούν τα δικά μας συμφέροντα..

Τα υλικά που χρειάζεστε για να φτιάξετε ένα τεχνητό σεισμό είναι λίγη έκταση γης για να φυτευτεί το δάσος από τις κεραίες, ώστε να φτιαχτεί το HAARP και λίγα εκατομμύρια τόνους οξειδίων βαρέων μετάλλων, κατά προτίμηση βάριο ή αλουμίνιο. Φυσικά θα χρειαστείτε και αεροπλάνα - τάνκερ για να μπορείτε να διασπείρετε την χημική σούπα πάνω από τον στόχο και τεράστια ποσά ενέργειας για την ενεργοποίηση του συστήματος.

Μην φοβηθείτε την αντίδραση του κόσμου για το απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Έχουμε φροντίσει γι΄αυτό. Ανύπαρκτη πληροφόρηση και μαύρη προπαγάνδα. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους γι΄αυτό...

Ούτε για τα ίχνη των chemtrails να μην φοβάστε ότι θα τα προσέξουν για τον απλούστατο λόγο ότι φροντίσαμε ο άνθρωπος να μην βλέπει πλέον ψηλά ...

Μόνο προσέξτε αυτούς τους λίγους, που μπορούν και κοιτάζουν ακόμη ψηλά, γιατί είναι επικίνδυνοι. Είναι ιοί μέσα στο Σύστημα και πρέπει να τους θέσουμε σε καραντίνα. Ήδη γνωρίζουν ... Αν τους αφήσουμε να εξαπλωθούν τότε το Σύστημα θα κινδυνεύει με κατάρρευση ...

ΤΟ HAARP ΩΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΟΠΛΟ

Μία δυνατότητα του HAARP είναι η πρόκληση σεισμών σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με την σταδιακή και επιλεκτική θέρμανση του σημείου μέσω ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, που έχει ως αποτέλεσμα η εκτόνωση αυτής της απορροφημένης ενέργειας να γίνεται με τη μορφή σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας.

CHEMTRAILS – ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Καταρχάς να αναφέρουμε ότι οι ουσίες των αεροψεκασμών είναι ενώσεις βαρέων μετάλλων ( οξείδια ) όπως βάριο, αλουμίνιο, τιτάνιο ή σκόνη χαλαζία. Τα νέφη που δημιουργούνται είναι άσπρα, λεπτά και επίπεδα που στο τέλος καταλήγουν να είναι στρώματα ηλεκτρικά φορτισμένων φορτίων, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη ηλεκτρομαγνητική αγωγιμότητα και συμπεριφορά παρόμοια με την ιονόσφαιρα.

Στο ηλεκτρισμένο στρώμα στέλνεται ενέργεια, προερχόμενη από την εκπομπή μικροκυμάτων από τις κεραίες του HAARP, και δημιουργείται με τη βοήθεια του φαινομένου HALL, ιονοσφαιρικού τύπου κυκλικά ( κλειστά ) μεταβαλλόμενα ρεύματα.

Ένα κυκλικό μεταβαλλόμενο ρεύμα, δημιουργεί ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκπέμπει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο είναι ίδιο με το αρχικό μικροκύμα που στάλθηκε από το HAARP και δημιούργησε το φαινόμενο HALL στο τεχνητό νέφος. Το δημιουργούμενο μικροκύμα εκπέμπεται προς κάθε κατεύθυνση και προς το έδαφος. Αν θέλουν τη δημιουργία σεισμού το μικροκύμα θα σταλθεί σε κάποιο σεισμικό ρήγμα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ CHEMTRAILS ΩΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η χρήση των τεχνητών νεφών, που δημιουργούνται από τους αεροψεκασμούς ως ανακλαστικές επιφάνειες για τα μικροκύματα του HAARP προσδίδει σοβαρά πλεονεκτήματα στους χειριστές του υπερόπλου.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι :

1. Εξαλείφεται η ανάγκη ανάκλασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στα μεγαλύτερα ύψη της ιονόσφαιρας (60 και πλέον χλμ) όσο αφορά αρκετές εφαρμογές όπου δεν απαιτείται μεγάλη εμβέλεια δράσης, άρα μεγάλο ύψος ανάκλασης.

2. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απαιτούμενη ισχύς των κυμάτων μειώνεται σημαντικά και μπορούν τα πρωτογενή κύματα να εκπέμπονται από μικρότερες εγκαταστάσεις σε σχέση με αυτή της Αλάσκας ( π.χ. αγγλικές βάσεις στην Κύπρο ) ή από κινητούς πομπούς.

3. Δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στους χειριστές του υπερόπλου όσο αφορά το σημείο και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις εκπομπής των πρωτογενών σημάτων.

4. Αποτρέπεται ο σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας ρωγμών στην ιονόσφαιρα από τις συχνά εκπεμπόμενες ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες του συστήματος HAARP

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ( !??) CHEMTRAILS – HAARP ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η μαρτυρία ενοχοποίησης chemtrails – HAARP σε σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα έγινε από τρεις φίλους, το Peter Kapnist και το ζεύγος Vranas και Kara Pietrina και αφορά το σεισμό εντάσεως 5.9 Ρίχτερ, που έγινε στις 20 Οκτωβρίου 2005 με επίκεντρο κοντά στην Πατμό και στα παράλια της Δυτικής Τουρκίας.

Η μαρτυρία είναι καταγραμμένη από το νησί της Αποκάλυψης, τη Πάτμο, την χρονική περίοδο τη οποία έγινε ο σεισμός.

Χρονολογικά γεγονότα τα οποία παρατήρησαν και κατέγραψαν οι παρατηρητές έχουν ως εξής :

17 Οκτωβρίου 2005 – Δευτέρα : Σεισμός εντάσεως περίπου 6 ρίχτερ ταρακουνά το ανατολικό Αιγαίου στις 05.45 τοπική ώρα. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται κοντά στη Πάτμο. Σε κοντινό νησί ανακοινώνεται κρούσμα γρίπης των πτηνών σε πουλερικά (το κρούσμα γρίπης των πτηνών αναφέρεται στο εντοπισμό ύποπτων γαλοπούλων στις Οινούσσες του Νομού Χίου [πηγή : Α.Π.Ε 17/10/2005])

20 Οκτωβρίου 2005 – Πέμπτη : Ακόμη ένας σεισμός εντάσεως περίπου 6 ρίχτερ με επίκεντρο το ίδιο με τον σεισμό της Δευτέρας. Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε γύρω στα μεσάνυχτα

21 Οκτωβρίου 2005 – Παρασκευή : Την μέρα αυτή οι 3 φίλοι παρατήρησαν, κατέγραψαν και φωτογράφησαν έντονους και πολλαπλούς αεροψεκασμούς πάνω από το επίκεντρο του σεισμού. Οι ασυνήθιστες πτήσεις των αεροπλάνων που πραγματοποιούσαν τους ψεκασμούς ήταν ασταμάτητες, σε σημείο που παρατηρήθηκε ταυτόχρονος ψεκασμός 4-5 αεροπλάνων !! Τα ίχνη από τους αεροψεκασμούς μετατράπηκαν σε εκπληκτικά μεγάλα τεχνητά νέφη.

Γύρω στις 18.00 μμ παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν « ιδιαίτερες » γραμμές φωτός ή ακτινών πάνω από την θάλασσα και με κατεύθυνση από την Κύπρο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι την ώρα που φωτογράφιζαν αυτές τις γραμμές, ο ήλιος βρισκόταν πίσω από τον φωτογραφικό φακό. Τι προκάλεσε αυτές τις γραμμές στον ουρανό; Οι 3 παρατηρητές πιστεύουν πως είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια εκπεμπόμενη με κατεύθυνση από την Κύπρο.

Παρατηρήσεις: Στο τέλος των καταγεγραμμένων γεγονότων οι παρατηρητές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που παρατηρήθηκε, στάλθηκε από τις εγκαταστάσεις του συστήματος ΗΑΑRP στις αγγλικές βάσεις στην Κύπρο.

Οι ψεκασμοί και η παρατηρούμενη ενεργοποίηση του HAARP καταγράφηκαν μία μέρα μετά την σεισμική δραστηριότητα. Σίγουρα αν κατάφθαναν στο νησί λίγες μέρες πριν από το σεισμό οι συνθήκες στους ουρανούς θα ήταν ίδιες (μπορεί και χειρότερες )

Είναι περίεργο γιατί «ψεκάστηκε» και «επεξεργάστηκε» από το HAARP το επίκεντρο του σεισμού μία μέρα μετά την σεισμική δραστηριότητα. Μία πιθανή εξήγηση που μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό, είναι έλεγχος των μετασεισμών ή γεωτομογραφία κοντά στο επίκεντρο για να γίνουν κάποιες μετρήσεις ή έλεγχος του σεισμικού ρήγματος.

Η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών
Η λιθόσφαιρα χωρίζεται σε επτά πολύ μεγάλες πλάκες, αλλά υπάρχει κι ένα πλήθος άλλων μικρότερων. Π.χ. στην περιοχή του Αιγαίου υπάρχουν πολλές μικρές πλάκες. Οι πλάκες επιπλέουν στην πλαστική ασθενόσφαιρα.
Τριών ειδών κινήσεις μπορούν να συμβούν στα όρια μεταξύ πλακών
• Δημιουργία (επέκταση) πλάκας. Σε μεσο-ωκεάνια ρήγματα απομακρύνονται κατά μερικά cm/year και σε περιοχές αποχώρησης λιωμένα πετρώματα αναδύονται και δημιουργούν νέο ωκεάνιο δάπεδο στις δύο πλευρές του ρήγματος. Στο όριο αυτό δημιουργίας μια μεσο-ωκεάνια ράχη (οροσειρά) την οποία αποτελεί το τελευταίο αναδυόμενο πέτρωμα. Καθώς ψύχεται το νέο πέτρωμα τα μαγνητικά του υλικά προσανατολίζονται ανάλογα με τον προσανατολισμό του μαγνητικού πεδίου την εποχή εκείνη. Καθώς το γεωμαγνητικό πεδίο αλλάζει φορά κάθε 1x106 έτη περιμένουμε να δούμε στρώματα (στην άκρη της ράχης) με εναλλασσόμενη μαγνήτιση.
• Καταστροφή πλάκας (λόγω καταβύθισης μέρους της). Μία πλάκα γλιστρά κάτω από μία άλλη και λιώνει καθώς εισχωρεί στον μανδύα. Αυτή η περιοχή ονομάζεται ζώνη καταβύθισης και δημιουργεί μεσο-ωκεάνιες τάφρους. Όπου τα ελαφρότερα μέρη της καταβυθιζόμενης πλάκας λιώνουν αυτά ανέρχονται στην επιφάνεια και δημιουργούν ηφαίστεια. Όταν ηπειρωτικά τμήματα από αντίθετες πλάκες συμπιέζονται σε μία ζώνη καταβύθισης, επειδή είναι ελαφρότερα από το βυθιζόμενο υπόστρωμα, αναγκάζονται να καμφθούν και σχηματίζουν οροσειρές.
• Κίνηση πλακών. Σε μερικά όρια οι γειτονικές πλάκες γλιστρούν μεταξύ τους χωρίς να συγκρούονται ή να αποχωρίζονται. Τα όρια αυτά όπου έχουμε μόνο οριζόντια κίνηση λέγονται ζώνες θραύσης (ή ρήγματα μετασχηματισμού). Εκεί οι σεισμοί είναι συχνό φαινόμενο λόγω της τριβής ανάμεσα στα όρια των πλακών. Εν γένει λοιπόν μία ιδανική πλάκα θα έχει μία πλευρά σε ζώνη καταβύθισης, την απέναντι σε ζώνη ανύψωσης και τις πλάγιες να γλιστρούν οριζόντια σε σχέση με τις γειτονικές.
Σεισμικά κύματα
Για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των σεισμών πρέπει να καθοριστούν διάφορα στοιχεία, που χρησιμεύουν σαν βάση εκτιμήσεως. Πρώτο στοιχείο είναι η εστία του σεισμού, η υπόγεια θέση στην οποία γεννιέται ο σεισμός. Δεύτερο στοιχείο είναι το επίκεντρο του σεισμού , δηλ. η περιοχή της επιφάνειας της Γης που βρίσκεται κάθετα πάνω από την εστία. Έπειτα πρέπει να διακρίνουμε τα διάφορα σεισμικά κύματα, καθώς και τα αποτελέσματα των σεισμών (καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές, ανθρώπινα θύματα). Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες (αντοχή υπεδάφους, κατασκευή σπιτιών, πυκνότητα πληθυσμού, τοπική ώρα, συνήθειες πληθυσμού.

Όταν ένας σεισμός χτυπά ο πρώτος παλμός της ενέργειας, που έρχεται από το σημείο της εστίας, περιλαμβάνει τα πρωτεύοντα ή κύματα πίεσης (P - primary). Είναι διαμήκη κύματα και διατρέχουν όλη τη Γη ενώ φτάνουν πρώτα σε ένα σεισμολογικό σταθμό. Κινούνται βραχώδη εδάφη με 6, περίπου, km/s ενώ στο νερό με το ένα τρίτο αυτής της ταχύτητας. Όταν φθάσουν στην επιφάνεια της Γης μπορούν να κινηθούν και στον αέρα, σαν ηχητικά κύματα. Ανάλογα με τη συχνότητά τους μπορούν να ακουστούν από τον άνθρωπο ή μόνο από τα ζώα.
Τα επόμενα κύματα που φτάνουν σε ένα τόπο είναι τα δευτερεύοντα (S - secondary). Δεν διαδίδονται μέσω υγρών σωμάτων (π.χ. στη θάλασσα ή στον εξωτερικό πυρήνα της Γης). Είναι πιο αργά (κινούνται με περίπου 2 km/sec), αλλά πιο ισχυρά και καταστρεπτικά από τα διαμήκη και τα ακολουθούν στο σεισμόγραμμα.
Τα κύματα P ταξιδεύουν δύο φορές γρηγορότερα από τα δευτερεύοντα (S) κύματα και αυτά είναι που φέρνουν την ισχυρή καταστρεπτική μετακίνηση του εδάφους, χαρακτηριστική των μεγάλων σεισμών. Τα κύματα S χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για να αξιολογήσουν το μέγεθος ενός σεισμικού γεγονότος, αλλά αυτές οι πληροφορίες σταχυολογούνται μόνο μετά από το σεισμό.
Τα δύο παραπάνω κύματα διέπονται από όλες τις αρχές διάδοσης των κυμάτων (ανάκλαση, διάθλαση, αρχή του Fermat και του Huygens).

Τέλος, όταν η ενέργεια ενός σεισμού φθάσει στην επιφάνεια της Γης, δημιουργούνται δύο άλλοι τύποι επιφανειακών σεισμικών κυμάτων που έπονται των άλλων δύο. Το όνομά τους προέρχεται από αυτόν που τα ανακάλυψε και δημιουργούνται όταν η εστία είναι σε μικρό βάθος.
Τα κύματα Love (τα ανακάλυψε ο H. Love θεωρητικά το 1911)
Κατά τη διάδοσή τους τα υλικά σημεία του μέσου ταλαντώνονται οριζοντίως, καθέτως προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Δημιουργούν δηλαδή μετακινήσεις πλευρικές της επιφανείας του εδάφους. Είναι μάλιστα γραμμικώς πολωμένα.
Και τα δεύτερα είναι τα κύματα Rayleigh (τα ανακάλυψε το 1887 ο Strutt Rayleigh), που κατά τη διάδοση τους τα υλικά σημεία του μέσου κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές των οποίων οι μεγάλοι άξονες είναι κατακόρυφοι και οι μικροί παράλληλοι με τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Διαδίδονται στα επιφανειακά στρώματα της Γης και για το λόγο αυτό δεν εμφανίζονται σχεδόν καθόλου σε σεισμούς με βαθύτερες εστίες.
Τα δύο τελευταία κύματα κινούνται πιο αργά από τα πρώτα (P και S) αλλά είναι πιο καταστρεπτικά, ιδιαίτερα τα κύματα Love. Ειδικά τα τελευταία είναι συχνά υπεύθυνα για την κατάρρευση των κτιρίων.
Οι σεισμοί καταγράφονται από ένα σεισμογραφικό δίκτυο. Κάθε σεισμικός σταθμός στο δίκτυο μετρά τη μετακίνηση του εδάφους στο τόπο εκείνο. Η ολίσθηση του βράχου πάνω από ένα άλλο σε ένα σεισμό απελευθερώνει ενέργεια που κάνει το έδαφος να δονείται. Αυτή η δόνηση ωθεί το πλαϊνό τμήμα του εδάφους και το αναγκάζει να δονηθεί. Έτσι συνεχίζεται να διαδίδεται η ενέργεια του σεισμικού κύματος.
Το πόσο καταστροφικός θα είναι ένας σεισμός έχει περισσότερο σχέση με την ένταση και λιγότερο με το μέγεθος. Έτσι εξαρτάται από διάφορες φυσικές αλλά και τεχνητές συνθήκες, μεταξύ των οποίων είναι και οι παρακάτω:
• Το βάθος της σεισμικής εστίας. Όσο μικρότερο εστιακό βάθος τόσο μεγαλύτερη ένταση.
• Η σεισμική επιτάχυνση. Αυτή είναι ανάλογη της έντασης ενός σεισμού και σαν μονάδα χρησιμοποιούμε την επιτάχυνση της βαρύτητας g. Χοντρικά, 1g είναι 10m/sec2. Το μέγεθός της επιτάχυνσης εξαρτάται από το έδαφος και για αυτό σε κάθε σεισμό έχουμε διαφορετικές επιταχύνσεις της εδαφικής κίνησης, ανάλογα με την περιοχή. Για παράδειγμα, στο σεισμό του 1999 της Πάρνηθας άλλες επιταχύνσεις είχαμε στη περιοχή της Αθήνας και μεγαλύτερες στην Πάρνηθα.
• Η χρονική διάρκεια ενός σεισμού, όπως στο σεισμό του 1999. Γενικά, οι μεγαλύτεροι σεισμοί διαρκούν περισσότερο.
• Το έδαφος θεμελίωσης. Στα αμμώδη (χαλαρά) εδάφη έχουμε μεγαλύτερες ζημιές στα κτίρια.
• Οι επιπτώσεις ενός σεισμού σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή θα είναι δραματικά μεγαλύτερες από αυτές σε ένα αραιοκατοικημένο χωριό. Έτσι, για παράδειγμα, ο σεισμός της Ρόδου, το 1926, μεγέθους (υπολογίστηκε αργότερα) 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε 12 νεκρούς και σχετικά λίγες υλικές ζημιές σε σύγκριση με το σεισμό 5.9 της κλίμακας Ρίχτερ, που έγινε στην Πάρνηθα το 1999 στο πυκνοκατοικημένο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Δείτε και το άρθρο: Η αύξηση των αστικών πληθυσμών ανά τον κόσμο, απειλείται από καταστροφικούς σεισμούς
Οι κλίμακες των σεισμών
Υπάρχουν πολλές κλίμακες και διάφορα σεισμικά μεγέθη Μ. Έχουμε δε διαπιστώσει ότι κάθε κέντρο (σεισμολογικό ινστιτούτο) για τον ίδιο σεισμό ανακοινώνει διαφορετικό μέγεθος. Γιατί όμως ανακοινώνεται κάθε φορά διαφορετικό μέγεθος;
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να μετρηθούν οι διαφορετικές όψεις ενός σεισμού. Το μέγεθος Μ είναι το πιο κοινό μέτρο ενός σεισμού. Επειδή είναι μέτρο του μεγέθους της πηγής του σεισμού, είναι ο ίδιος αριθμός οπουδήποτε και να είμαστε, όπως και να τον αισθανθούμε. Η κλίμακα Richter μετρά τη μεγαλύτερη διαταραχή-κίνηση στην καταγραφή, αλλά υπάρχουν κι άλλες κλίμακες μεγέθους που μετρούν διαφορετικά μέρη του σεισμού.
Μια αύξηση του μεγέθους κατά ένα (για παράδειγμα, από 4.6 σε 5.6) αναπαριστά μια δεκαπλάσια αύξηση στο πλάτος του κύματος σε ένα σεισμογράφο ή περίπου μια αύξηση περίπου κατά 25 φορές της ελευθερούμενης ενέργειας. Με άλλα λόγια, ένας σεισμός μεγέθους 6.7 ελευθερώνει πάνω από 700 φορές (25 επί 25) την ενέργεια ενός σεισμού 4,7.
Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ενός σεισμού είναι τα παρακάτω:
• ML Είναι το τοπικό μέγεθος (Magnitude Local: τοπικό μέγεθος που παρουσιάστηκε από τον Charle Richter το 1935). Η κλίμακα Richter είναι ένας μαθηματικός τύπος. Το μέγεθος ενός σεισμού καθορίζεται από το λογάριθμο του πλάτους των κυμάτων που καταγράφονται από τους σεισμογράφους σε μια ορισμένη περίοδο. Το ML είναι αξιόπιστο, όταν υπολογίζεται από σεισμογράφους που δεν απέχουν περισσότερο από 600 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού. Ισχύει μόνο για ορισμένη συχνότητα σεισμικών κυμάτων και για ορισμένη απόσταση από το επίκεντρο. Έτσι, για διαφορετικές αποστάσεις από το επίκεντρο του σεισμού οι σεισμολόγοι βασίζονται σε διαφορετικά σεισμικά κύματα για τους υπολογισμούς τους.
• Ms Είναι το μέγεθος που λαμβάνεται από τη μέτρηση των κυμάτων επιφανείας. Να σημειώσουμε ότι το Ms είναι μεγαλύτερο από το ML. Για παράδειγμα, αν το μέγεθος ενός σεισμού μετρήθηκε σαν 5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ (ML), μπορεί να μετρηθεί και ως 5.5 Ms. Το Ms είναι αξιόπιστο για επιφανειακούς (< 50 km βάθος) σεισμούς και για μεγάλες αποστάσεις από το επίκεντρο. Χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και προτάθηκε από τον Παπαζάχο. Η ενέργεια που εκλύεται δίνεται σε erg από τον τύπο : logE=12,24+ 1,40Ms. • MB Είναι μια επέκταση της κλίμακας Richter και έτσι εκμεταλλευόμαστε καλύτερα το δίκτυο των σεισμογράφων. Είναι το μέγεθος που λαμβάνεται από τη μέτρηση των πρωτευόντων P κυμάτων (Compressional Body Wave Magnitude). Είναι αξιόπιστο μέγεθος σεισμών με μεγαλύτερα εστιακά βάθη και για μεγάλες αποστάσεις από το επίκεντρο. • Mw Όλα τα προηγούμενα μεγέθη βγαίνουν από τύπους που περιέχουν ένα συγκεκριμένο πλάτος ταλάντωσης ενός σεισμικού κύματος σε κάποια χρονική στιγμή. Το Mw, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση μεγάλων σεισμών, υπολογίζεται από ένα πολύπλοκο τύπο και είναι πολύ αξιόπιστο. • Md Είναι η κλίμακα μεγέθους διάρκειας. • Mo Η κλίμακα μεγέθους σεισμικής ροπής, που θεωρείται η πιο ακριβής. Προτάθηκε το 1979 και δεν εξαρτάται από την περίοδο των σεισμικών κυμάτων αλλά στη μέτρηση της σεισμικής ροπής. • Me (Choy and Boatwright 1995), το οποίο εκφράζει το δυναμικό καταστροφικότητας ενός σεισμού και χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση εκλυόμενης σεισμικής ενέργειας μεγάλων συμβάντων. Από τον τύπο logE=12,24+ 1,40Ms προκύπτει ότι για σεισμό 5 Richter η ενέργεια που ελευθερώνεται είναι 24.1019 erg ενώ από 6 Richter η ενέργεια είναι 64.1020 erg. Δηλαδή για μια αύξηση κατά 1 Richter εκλύεται ενέργεια περίπου 25 φορές περισσότερη. Σημειωτέον ότι η βόμβα που δοκιμάστηκε στα νησιά Μπικίνι ήταν 1019 erg. Πόση ενέργεια απελευθερώνεται σε έναν σεισμό; Οι σεισμοί αποδεσμεύουν ένα τεράστιο ποσό ενέργειας κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούν να είναι τόσο καταστρεπτικοί. Ο πίνακας παρουσιάζει τα μεγέθη με το κατά προσέγγιση ποσό της ποσότητας TNT που απαιτείται για να αποδεσμεύσει το ίδιο ποσό ενέργειας. Μέγεθος Κατά προσέγγιση ισοδύναμη ενέργεια TNT 4.0 1010 τόνοι 5.0 31800 τόνοι 6.0 1.010.000 τόνοι 7.0 31.800.000 τόνοι 8.0 1.010.000.000 τόνοι 9.0 31.800.000.000 τόνοι Τα μεγέθη ταξινομούνται ως εξής: Μεγάλος: M > =8
Σημαντικός: 7 < =M < 7.9
Ισχυρός: 6 < = M < 6.9
Μέτριος: 5 < =M < 5.9
Ασθενής: 4 < =M < 4.9
Ασήμαντος: 3 < =M < 3.9
Μικρός: M < 3
Ανάλογα με τη γεωλογία της περιοχής γίνονται διορθώσεις στα διάφορα μεγέθη. Επίσης επιλέγεται εκείνο το μέγεθος που εκφράζει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια το σεισμικό συμβάν. Για παράδειγμα, εάν μια σεισμική εστία βρίσκεται σε μεγάλο βάθος, τότε δεν παράγονται επιφανειακά κύματα, όπως γίνεται στους πιο αβαθείς σεισμούς, και δεν θα υπολογιστεί -ή καλύτερα δεν θα ανακοινωθεί- το μέγεθος Ms, αλλά το ML ή το MB. Αν το επίκεντρο είναι μακριά (αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα), τότε πιο αξιόπιστο μέγεθος είναι το MB.
Αν όμως ο σεισμός είναι αρκετά μεγάλος, το μέγεθός του θα το αποδώσει το στιγμιαίο μέγεθος Mw, γιατί ενώ οι μεγάλοι σεισμοί έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από τους μικρότερους, το MB προσδιορίζεται από το πλάτος των P κυμάτων στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα της δόνησης. Έτσι το MB, δεν θα αποδώσει με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος μεγάλων σεισμών, οι οποίοι, συνήθως, διαρκούν περισσότερο και δίνουν το πραγματικό μέγεθός τους μετά την πάροδο μερικών δευτερολέπτων.
Η κλίμακα Mercalli
Η ένταση από την άλλη είναι ένα μέτρο της αναταραχής και των ζημιών που προκαλούνται από το σεισμό, και αυτή η τιμή φυσικά αλλάζει από θέση σε θέση. Εξαρτάται όχι μόνο από το μέγεθος του σεισμού αλλά επίσης από την απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού αλλά και τη γεωλογική μορφή του τόπου.
Οι κλίμακες έντασης, όπως είναι η τροποποιημένη κλίμακα Mercalli και η κλίμακα Rossi-Forel, μετρούν το ποσό της σεισμικής αναταραχής σε μια ιδιαίτερη θέση. Έτσι η ένταση ενός σεισμού θα μεταβάλλεται ανάλογα με το τόπο που είμαστε. Μερικές φορές οι σεισμοί αναφέρονται από τη μέγιστη ένταση που παράγουν. Οι κλίμακες μεγέθους, όπως είναι το μέγεθος Richter μετρούν το μέγεθος του σεισμού στην πηγή της. Έτσι δεν εξαρτώνται από εκεί που γίνεται η μέτρηση.
Στη σεισμολογία οι βλάβες που οφείλονται στους σεισμούς μετρώνται με τη σεισμική ένταση, η οποία είναι ένα μέτρο της αισθητότητας και των αποτελεσμάτων του σεισμού και συνδέεται με το μέγεθος με διάφορες εμπειρικές σχέσεις. Η μέτρηση της έντασης γίνεται με τη δωδεκάβαθμη κλίμακα Mercalli, της οποίας οι διαβαθμίσεις στηρίζονται στην εκτίμηση των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων ενός σεισμού.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι κάθε μέγεθος είναι έγκυρο για συγκεκριμένη συχνότητα και τύπο σεισμικού σήματος. Όλες αυτές οι σεισμικές κλίμακες, όταν υπολογίζονται μέσα στα όρια της εγκυρότητάς τους, είναι ισοδύναμες με την κλίμακα Ρίχτερ.
Παλιότερα (τριάντα χρόνια πριν) μπορούσε να υπάρχει απόκλιση, αυτού που είχε ανακοινωθεί από το πραγματικό μέγεθος ενός σεισμού, μέχρι 0,4%. Σήμερα, η απόκλιση είναι ακόμα μικρότερη και συνεπώς δεν θα πρέπει ανησυχούμε για το αν αποδίδεται κάθε φορά το σωστό μέγεθος. Οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται στις ανακοινώσεις, οφείλονται στη γεωλογική ιδιομορφία της κάθε περιοχής.
Όταν εμφανίζεται ένας σεισμός, οι πρώτες πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αναμεταδίδονται είναι συνήθως βασισμένες σε ένα υποσύνολο των σεισμικών σταθμών του σεισμικού δικτύου, ειδικά στην περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού. Αυτό γίνεται έτσι ώστε κάποιες πληροφορίες να μπορούν να ληφθούν αμέσως χωρίς να αναμένονται οι πληροφορίες όλων των σταθμών του δικτύου, κάτι που γίνεται αργότερα. Κατά συνέπεια, το πρώτο μέγεθος που ανακοινώνεται είναι συνήθως βασισμένο σε έναν μικρό αριθμό καταγραφών από το δίκτυο των σεισμογράφων. Αργότερα που έρχονται πρόσθετα στοιχεία γίνεται νέα επεξεργασία και αλλάζει το μέγεθος και το κέντρο με περισσότερη ακρίβεια.
Μερικές φορές το μέγεθος σεισμού αναφέρεται από διαφορετικά δίκτυα βασισμένα μόνο στις καταγραφές τους. Σε εκείνη την περίπτωση, τα διαφορετικά μεγέθη που ανακοινώνονται είναι αποτέλεσμα των μικρών διαφορών στα όργανα και των θέσεων τους όσον αφορά το επίκεντρο του σεισμού. Μάλιστα μετά από μερικές μέρες οι σεισμολόγοι συνήθως συμφωνούν σε ένα νούμερο για το μέγεθος.
Συχνά, αναφέρονται για έναν σεισμό διάφορα, ελαφρώς διαφορετικά, μεγέθη. Αυτό συμβαίνει επειδή η σχέση μεταξύ των σεισμικών μετρήσεων και του μεγέθους είναι σύνθετη και διαφορετικές διαδικασίες θα δώσουν συχνά ελαφρώς διαφορετικά μεγέθη για τον ίδιο σεισμό.
Έτσι ένα συχνό λάθος που γίνεται, κατά την ανακοίνωση του μεγέθους ενός σεισμού στα ΜΜΕ, είναι ότι ανάγουν όλα τα σεισμικά μεγέθη σε αυτήν την κλίμακα: "Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Richter''. Και αμέσως μετά ακολουθεί ανακοίνωση από άλλο σεισμολογικό κέντρο με διαφορετικό μέγεθος του σεισμού. Αλλά όπως είπαμε το σωστό μέγεθος του σεισμού βγαίνει αργότερα και τα μεγέθη που ανακοινώνονται μπορεί να έχουν μικρές αποκλίσεις.
Αναφορές: Από την Αμερικανική ιστοσελίδα http://earthquake.usgs.gov, την Εκπαιδευτική εγκυκλοπαίδεια, από μια διάλεξη στη Σεισμολογία (Ν. Φλυτζάνη) και άρθρο του Θ. Κανέλλη για τους σεισμούς.
Τύποι Σεισμών
Ανάλογα με τον τρόπο γένεσης:
1/ Φυσικοί Σεισμοί
2/ Τεκτονικοί
Η λιθόσφαιρα αποτελείται από πολλές πλάκες που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, λόγω των πιέσεων που εξασκούνται από τις περιβάλλουσες λιθοσφαιρικές πλάκες ή λόγω των κινήσεων του μάγματος κάτω από αυτές. Στά όρια των πλάκων δημιουργούνται εφελκυστικές η συμπιεστικές ζώνες διάρρηξης: εφελκυστικές στα σημεία που οι πλάκες απομακρύνονται μεταξύ τους, συμπιεστικές στα σημεία που πλησιάζουν.
Τα όρια των τεκτονικών πλακών, καθώς αυτές κινούνται, τρίβονται μεταξύ τους συσσωρεύοντας ενέργεια, τασικό φορτίο. Οταν η πίεση ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή και φθάσει το όριο θραύσεως του πετρώματος του εστιακού χώρου, το αποτέλεσμα είναι η βίαιη ταλάντωση των πετρωμάτων και η απελευθέρωση της συσσωρευμένης ενέργειας.
Εγκατακρημνισιγενείς Είναι σεισμοί συνήθως μικρού μεγέθους και τοπικού χαρακτήρα. Οφείλονται στην εγκατακρήμνιση οροφών υπογείων κοιλωμάτων (π.χ. σπηλαίων) λόγω διάβρωσης. Ορισμένες φορές έχουν παρατηρηθεί σε μετασεισμική ακολουθία ως συνεπακόλουθο άλλου τύπου σεισμών (Γαλανόπουλος, Σεισμολογία, Αθήνα 1970)
Ηφαιστειακοί Οι σεισμοί που σχετίζονται με ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικοί, προκαλώντας σχισμές στο έδαφος, παραμόρφωση του εδάφους, και ζημιές σε κατασκευές. Ηφαιστειακός ονομάζεται ο σεισμος που είναι αποτέλεσμα αλλαγής της πίεσης στο εσωτερικό της γης, λόγω της εισροής ή εκροής μάγματος. Το σήμα τέτοιων σεισμών ονομάζεται ηφαιστειογενής δόνηση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το Βάθος
Η ακριβής θέση στην οποία συμβαίνει ένας σεισμός ονομάζεται εστία. Αν η εστία θεωρηθεί ως σημείο, αυτό ονομάζεται υπόκεντρο. Η προβολή του υποκέντρου στην επιφάνεια της Γης ονομάζεται επίκεντρο. Ανάλογα με την απόσταση του υποκέντρου από την επιφάνεια της Γης (εστιακό βάθος, ΕΒ), οι σεισμοί χαρακτηρίζονται ως:
• Επιφανειακοί ή σεισμοί μικρού βάθους
• Σεισμοί ενδιαμέσου βάθους
• Σεισμοί μεγάλου βάθους
Το εστιακό βάθος είναι σημαντικό χαρακτηριστικό ενός σεισμού, ως προς τις καταστροφές που αυτός μπορεί να επιφέρει στις ανθρώπινες κατασκευές. Π.χ. ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 6,5 ρίχτερ είναι καταστρεπτικότερος από ένα σεισμό ενδιάμεσου βάθους μεγέθους 6,9 Ρίχτερ. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους:
• Αυξάνεται η απόσταση μεταξύ εστίας και επιφανείας της Γης, επιφέροντας έτσι εξασθένηση στα σεισμικά κύματα.
• Η διασπορά των σεισμικών κυμάτων είναι μεγαλύτερη.
Το μεγαλύτερο εστιακό βάθος που έχει καταγραφεί είναι περίπου 750 km και είναι το σημείο όπου ο γήινος φλοιός καταβυθίζεται στον ανώτερο μανδύα.
Μέτρηση


Το όργανο που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των σεισμικών δονήσεων ονομάζεται σεισμογράφος. Η λειτουργία του σεισμογράφου βασίζεται στην αρχή της αδράνειας. Η σεισμική δόνηση μεταβάλλει την δυνητική ενέργεια του μετρητή. Η καταγραμμένη μεταβολή ονομάζεται σεισμόγραμμα.
Οριζόντιο, κάθετο σεισμόγραμμα
Οι σεισμογράφοι μπορούν να έχουν τον αδρανειακό μηχανισμό καταγραφής σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση. Η διάταξη του κάθετου σεισμογράφου είναι σχεδόν όμοια με αυτή του μετρητή βαρύτητας που χρησιμοποιείται στην μέτρηση του βαρυτικού πεδίου.
Κλίμακες
Για τη μέτρηση μιας σεισμικής δόνησης χρησιμοποιούνται κυρίως δύο κλίμακες:
Κλίμακα Ρίχτερ (Richter)
Με αυτή την κλίμακα μετράται το τοπικό μέγεθος ενός σεισμού. Ουσιαστικά η κλίμακα μετρά την ενέργεια που εκλύεται κατά τη σεισμική μετακίνηση. Παρότι η κλίμακα δεν έχει ανώτατο όριο, σεισμοί μεγαλύτεροι από 9,5 ρίχτερ δεν έχουν παρατηρηθεί. Η κλίμακα είναι λογαριθμική.
Κλίμακα Μερκάλι (Mercalli)
Με την κλίμακα αυτή μετράται η ένταση ενός σεισμού, δηλαδή το εμπειρικό μέγεθος που προσπαθεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του σεισμού στα κτίρια και τις υποδομές. Είναι δωδεκαβάθμια και προσμετρά μόνο τις καταστροφές που προκαλούνται σε κτίρια και κατασκευές. Όπως είναι προφανές, ένας σεισμός που πλήττει ακατοίκητη περιοχή δεν είναι δυνατό να μετρηθεί σύμφωνα με αυτή την κλίμακα.
Σεισμικά κύματα
Τρεις τύποι κυμάτων ανιχνεύονται απο το σεισμογράφο. Τα κατ΄ αγγλικό αλφάβητο P–κύματα, (primary-waves), τα S-κύματα (secondary-waves), και τα L-κύματα (level-waves), (Πρωτεύοντα, Δευτερεύοντα κύματα και Επιφανειακά κύματα αντίστοιχα). Κάθε είδος κυμάτων κινείται με διαφορετική ταχύτητα και προκαλεί διαφορετικό τρόπο ταλάντωσης του εδάφους. Τα κύματα P και S ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Γης, ενώ το L-κύμα κινείται μόνο μέσα στην ασθενόσφαιρα. Η κίνηση των σωματιδίων στο P-κύμα είναι διαμήκης, όπως αυτή του ηχητικού κύματος, προς την κατεύθυνση της διάδοσης. Χαρακτηριστικά οι ταχύτητες τέτοιων κύματων μέσα σε γρανίτη είναι περίπου 6 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Η κίνηση των σωματιδίων στο S-κύμα είναι εγκάρσια, κάθετη προς την κατεύθυνση διάδοσης. Η ταχύτητα κίνησης στο γρανίτη είναι περίπου 3,6 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Τα κύματα επιφανείας προκαλούν τόσο κάθετη όσο και οριζόντια περιοδική κίνηση σε τρεις διαστάσεις, η οποία, συνήθως, προκαλεί και τις μεγαλύτερες καταστροφές στις ανθρώπινες κατασκευές, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο πλάτος τους και, επομένως, τη μεγαλύτερη ενέργεια που μεταφέρουν.
Τα στερεά, υγρά και αέρια παρουσιάζουν ελαστικές ποιότητες, δηλαδή αντιστέκονται σε αλλαγές στο όγκο τους. Τα P-κύματα που παραμορφώνουν τον όγκο μπορούν να διέλθουν μεσώ αυτών, ενώ τα S-κύματα, που έχουν την τάση να παραμορφώνουν την μορφή των υλικών, μπορούν να διαδοθούν μόνο μέσω υλικών που φέρουν αντίσταση σε αλλαγές στην μορφή. Τα υγρά και τα αέρια δεν φέρουν τέτοιες αντιστάσεις, έτσι τα S-κύματα δεν μπορούν να διαδοθούν μεσώ αυτών. Με αυτό τον τρόπο, μελετώντας τη διάδοση των κυμάτων στο εσωτερικό της γης, οι γεωλόγοι κατέληξαν ότι ο εξωτερικός πυρήνας της γης είναι υγρός, καθώς τα S-κύματα δεν διαδίδονται στο εσωτερικό του.
Μέθοδοι πρόγνωσης
Απόλυτα ακριβής τρόπος πρόγνωσης σεισμών δεν υπάρχει. Σύμφωνα, μάλιστα, με αρκετούς σεισμολόγους, η προγνωση των σεισμών σε κατοικημένες περιοχές είναι άχρηστη, καθώς είναι αδύνατο να εκκενωθεί έγκαιρα και σε απόλυτο ποσοστό μια κατοικημένη περιοχή, ιδίως αν η πυκνότητα πληθυσμού είναι υψηλή. Παραμένει, επίσης, το πρόβλημα της εκκένωσης κτιρίων όπως νοσοκομεία, γηροκομεία κτλ., ενώ μια εσπευσμένη εκκένωση μπορεί να προκαλέσει περισσότερα θύματα από τη δόνηση αυτή καθεαυτή, λόγω πανικού, τροχαίων κτλ. Παρά ταύτα, γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την πρόγνωση των σεισμών. Μία από τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες είναι η μέθοδος BAN (επινόηση των Ελλήνων Φυσικών Βαρώτσου, Αλεξόπουλου και Νομικού, απ' όπου και η ονομασία της). Σύμφωνα με αυτή, η ηλεκτρική αγωγιμότητα των πετρωμάτων μεταβάλλεται, όταν αυτά βρίσκονται υπό (μηχανική) τάση. Η αγωγιμότητα μεταβάλλεται σημαντικά περίπου είκοσι ώρες πριν την εκδήλωση του σεισμού. Έτσι, αν υπάρχει ένα δίκτυο καταγραφής, μπορεί να προβλεφθεί η σεισμική δόνηση. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η πολυπλοκότητα και η δαπανηρότητα εγκατάστασης και συντήρησής της, αν και χρησιμοποιείται σήμερα στην ιδιαίτερα σεισμογενή Ιαπωνία, καθώς και το βραχυπρόθεσμο της πρόβλεψης, το οποίο δεν έχει, πρακτικά, μεγάλη αξία.
Υπάρχουν και εφαρμόζονται, επίσης, και άλλες μέθοδοι πρόγνωσης σεισμών, κυρίως μεσοπρόθεσμης πρόβλέψης, οι οποίες, κατά τους ειδικούς, έχουν περισσότερη πρακτική σημασία.
Το μεγαλύτερο μηχάνημα δημιουργίας σεισμού στον κόσμο.

Η κατασκευαστική εταιρεία Simpson Strong-Tie συμμετέχει σε ένα πρωτοφανές ερευνητικό πρόγραμμα, που σκοπό είχε να εξετάσει την σεισμική συμπεριφορά των κτηρίων. Το κρατικό πανεπιστήμιο του Κολοράντο μαζί με τέσσερα άλλα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και η Simpson Strong-Tie, αναδημιούργησαν μια σειρά σεισμών, παρόμοιους με αυτούς του 1994 που χτύπησαν το Northridge της Καλιφόρνιας, στο μεγαλύτερο μηχάνημα τεχνητού σεισμού στον κόσμο.
Η κατασκευαστική εταιρεία Simpson Strong-Tie συμμετέχει σε ένα πρωτοφανές ερευνητικό πρόγραμμα, που σκοπό είχε να εξετάσει την σεισμική συμπεριφορά των κτηρίων. Το κρατικό πανεπιστήμιο του Κολοράντο μαζί με τέσσερα άλλα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και η Simpson Strong-Tie, αναδημιούργησαν μια σειρά σεισμών, παρόμοιους με αυτούς του 1994 που χτύπησαν το Northridge της Καλιφόρνιας, στο μεγαλύτερο μηχάνημα τεχνητού σεισμού στον κόσμο.
Το μηχάνημα που δημιουργεί τους σεισμούς, (earthquake shake table) έχει διαστάσεις 20 Χ 15 μέτρα και μπορεί να υποστηρίξει κτήρια βάρους 1.100 τόνων! Βρίσκεται στη Miki City, στην Ιαπωνία, στο ερευνητικό κέντρο εφαρμοσμένης μηχανικής σεισμών Hyogo και έχει το παρατσούκλι "E-Defense".

Το μηχάνημα που δημιουργεί τους σεισμούς, (earthquake shake table) έχει διαστάσεις 20 Χ 15 μέτρα και μπορεί να υποστηρίξει κτήρια βάρους 1.100 τόνων! Βρίσκεται στη Miki City, στην Ιαπωνία, στο ερευνητικό κέντρο εφαρμοσμένης μηχανικής σεισμών Hyogo και έχει το παρατσούκλι "E-Defense".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
«HAARP: HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM»( Ερευνητικό πρόγραμμα Υψηλής συχνότητας και δράσης Βορείου Σέλαος )
Υπόθεση Επιστημονικής Φαντασίας

Σε μια εποχή που ισχύει η εικονική πραγματικότης , όλες οι απόψεις και οι πιο τρελές πρέπει να εξετάζονται πριν απορριφθούν. Σύμφωνα με αυτή το σχέδιο με την επωνυμία HAARP πρώτη φορά έγινε γνωστό από τους Ολύμπιους, χωρίς να ερωτηθούν μάλιστα, έδωσαν την , προειδοποιητική ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ και μας ενημέρωσαν σχετικά με αυτό. Η ενημέρωση προέκυψε από την εξής ερώτηση: Η ΝΑΣΑ γνωρίζει την ύπαρξή σας και την άφιξή σας; Η απάντηση μας εξέπληξε.
[Προσοχή: Η ΝΑΣΑ γνωρίζει την άφιξή μας. Η προετοιμασία που γίνεται στην Αριζόνα είναι σχετική με εμάς. ‘Όμως το πρόγραμμα που ετοιμάζουν είναι για την αναχαίτιση μας και όχι για την υποδοχή μας. Υπάρχει συνεργασία με τους Αποστάτες οι οποίοι συνεργάζονται με τους Ιουδαίους και αρκετές φυλές Ισλαμιστών για να ελέγξουν τον πλανήτη ολόκληρο. Θα καταργηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα κυριαρχήσει η βία και θα φέρονται στους ανθρώπους όπως σε ζώα. Η ανθρώπινη ζωή δεν θα έχει καμιά αξία γι’ αυτούς. ‘Έχουν μελετήσει το σχέδιο « HAARP) (ΧΑΑΡΠ» όπου οι κυριότερες βάσεις του είναι η Αριζόνα των ΗΠΑ, η Γκαγκόνα της Αλάσκα, η Πύλος της Ελλάνιας. Οι Αποστάτες φοβούνται μόνο την Ελλάνια αλήθεια και θα προσπαθήσουν να διχάσουν τους Έλληνες με ύπουλες μεθόδους.
0 Απόλλων αποτελεί ενσάρκωση κεντρικής ακτίνας του Όλου Φωτός, που υλοποιήθηκε πρώτα στον Γαλαξία της Ανδρομέδας και στη συνέχεια στην Λύρα, τον Σείριο και στην Γαία. Το σχέδιο απόκρουσης «HAARP» δεν έχει δυνατότητα αναχαιτίσεως μας γιατί είναι πρωτόγονο για τις δικές μας τεχνικές. Η ομάδα αποκόλλησης «G» των ΗΠΑ που ελέγχεται από την υπηρεσία πληροφοριών έχει αποστολή την επικοινωνία με εμάς. Αντίθετα η ομάδα «Ω» ελέγχεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ με αποστολή τη δημιουργία έκρυθμων καταστάσεων με την άφιξή μας]
Η σημερινή τεχνολογία των Αμερικανών είναι δοτή, ή είναι πανάρχαια γήινη τεχνολογία των Ελλήνων που ανακάλυψαν σε κάποια άγνωστα αρχεία, ή σε κάποιες υπόγειες κρύπτες, ή την βρήκαν κατά την μετάβαση στο φεγγάρι ή τέλος που θεωρώ και σαν πιθανότερο, τους την έδωσαν οι Αποστάτες όπως μας έχουν πληροφορήσει οι Ολύμπιοι. Την τελευταία εκδοχή την επιβεβαιώνουν τα μυστικά αρχεία της εποχής του Κρόνου, διότι το σχέδιο HAARP είναι μια κακή απομίμηση της ηλεκτρομαγνητικής ομπρέλας του Κρόνου όταν είχε την ευθύνη Βελτίωσης του ανθρώπινου είδους πριν από 50.000 χρόνια»

Τεχνικά χαρακτηριστικά HAARP
Είναι ένα σύστημα πομπών που εκπέμπει σε 1,7 GIGAWATT με σκοπό την ανίχνευση των UFO, εντοπισμός και παρακολούθηση όταν πλησιάζουν τον πλανήτη γη. Άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν σε αυτό 160 ερευνητικά Ινστιτούτα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με το πρόγραμμα «NESTOR», συντονιζόμενα όλα από την Υπηρεσία των ΗΠΑ NSA (NATIONAL SECURITY AGENCY (Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας)]. Σκοπός δήθεν του «HAARP» είναι συλλογή Νετρίνο παραγόμενων από τον εκμηδενισμό σωματιδίων σκοτεινής μάζας. Τα Νετρίνο είναι κοσμικά βλήματα που διαπερνούν την γήινη σφαίρα και χάνονται στο άπειρο, κάτι που δεν γίνεται με άλλο σωμάτιο. Μάλιστα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξωγαλαξιακά Νετρίνο, που παρουσιάζουν πύκνωση κατά την εμφάνιση εξωγαλαξιακών σκαφών όπως είναι η αστροπολιτεία των Ολύμπιων που έρχεται από τον Γαλαξία της Ανδρομέδας.
Ανάδοχος εταιρία κατασκευής ήταν η ARGO με την θυγατρική της ATLANTIC RICHFIELD CO. και με εντολή του DARPA [(DEFENCE ADVANCED RESERCH PROJECTS AGENCY) (Προστασία προηγούμενου ερευνητικού προγράμματος ασφαλείας) κατασκεύασε τις εγκαταστάσεις της Αλάσκας, με τον χαρακτηρισμό «Άκρως Απόρρητον Κυβερνητικό Εξωγήινο Πρόγραμμα» (TOP SECRET GOVERNMENT EXTRATERRESTRIAL PROJECT).
Αποτελείται από 360 κεραίες ύψους 24 μέτρων η κάθε μία συνολικής ισχύος όπως προανέφερα 1,7GIGA WATT, γνωστή σαν συστοιχία IRI [(IONOSPHERIC RESEARCH INSTRUMENT) (Ιονοσφαιρικό ερευνητικό εργαλείο)] ηλεκτρομαγνητικής ακτνοβολίας χαμηλών συχνοτήτων ELF, VLF (2,8-10MHZ), με ραντάρ ασύμφωνης σκέδασης διαμέτρου 36 μέτρων και συσκευές ανίχνευσης, αποστασιόμετρα, λέηζερ, μαγνητόμετρα, αισθητήρες υπερύθρων, αναλυτές φωτεινής ακτινοβολίας χαμηλού επιπέδου από την ατμόσφαιρα.
Δίκτυο Επιγείων Σταθμών HAARP

Εκτός από Αλάσκα, Αριζόνα και Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο σχέδιο «HAARP» και σταθμοί άλλων χωρών:
- Σταθμός του Γκραν Σάσο της Ιταλίας (Υψ. 2914 - Απεννινα
Όρη)
- Το εργαστήριο Μπακσάν της Ρωσίας (Ουράλια)
- Το αστεροσκοπείο Νετρίνων Σάντμπουρι συνεργασία ΗΠΑ -
Καναδά - Αγγλίας.
- Πομπός Τρόμσε της Νορβηγίας (Βορείως Νάρβικ)
- Αστεροσκοπείο Αρέσιμπο του Πουέρτο Ρίκο διαμέτρου 350 μέτρων
- Σταθμός Νίζνυ - Νοβγκορόντ της Ρωσίας (Ουράλια)
- Σταθμός Ντουσαμπέ του Καζακστάν (Ν. Σαμαρκάνδης)
- Σταθμός Κρακόβου της Ουκρανίας.
Οι δαπάνες για το σχέδιο «HAARP» είναι τεράστιες και δεν δικαιολογούνται για τα αναμενόμενα επιστημονικά συμπεράσματα. Μόνο οι ΗΠΑ γνωρίζουν τους πραγματικούς σκοπούς και γι΄ αυτό έχουν χαρακτηρίσει το σχέδιο «Άκρως Απόρρητο» για να μην υπάρξουν αντιδράσεις αφού η Σύμβαση Απαγόρευσης Περιβαλλοντικών Τροποποιήσεων που υπέγραψε και η Αμερική το 1977 απαγορεύει κάθε εχθρική χρήση του περιβάλλοντος.
Κύριος χρηματοδότης του «HAARP» είναι η ΝΑΣΑ και η επάνδρωσή του γίνεται με επιστημονικούς συμβούλους δικής της επιλογής.
Ο πομπός «HAARP» της Αλάσκας είναι 3000 φορές ισχυρότερος από τον μεγαλύτερο πομπό της γης.
Αξίζει να σημειωθεί και το γεγονός ότι το κρατίδιο του Βατικανού με κρατικές δαπάνες χρηματοδότησε την κατασκευή υπερσύγχρονου κατοπτρικού τηλεσκοπίου στην έρημο της Αριζόνα των ΗΠΑ, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του HAARP στην παρακολούθηση και απόκρουση των Εξωγήινων.
Σε ερώτηση σχετικά με τον σημερινό Πάπα Ιωάννη μας είπαν ότι είναι συνεργάτης των αποστατών.
NESTOR. Πείραμα Πύλου

Σε τηλεοπτική εκπομπή ο τραγουδιστής Βλ. Μπονάτσος είχε πει: «Έχω ιδεί UFO. Καταπιάνομαι με οτιδήποτε δεν μπορεί να το εξηγήσει η φύση και η επιστήμη, δηλαδή με οτιδήποτε παραφυσικό. Όπως αυτό που συμβαίνει στον Βυθό της θάλασσας στην νότια Πελοπόννησο (Πύλο). Ρίχνουν κάποια ειδικά αντικείμενα στη θάλασσα της Χαβάης και αυτά βγαίνουν στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου». Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο οι Αμερικανοί έχουν κατασκευάσει υποβρύχιες και επιφανειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο σχέδιο «HAARP» απόκρουσης των εξωγήινων.
Λοιπές λεπτομέρειες:
Περιοχή: Νοτ. Πύλου Ελλάδα
Βάθος πόντισης: 4.500 μ.
Αριθμός ορόφων: 12
Εμβαδόν Ορόφου: 1.607 μ.2
Συνολικό Εμβαδόν: 19.292 μ.2
Ύψος μεταξύ Ορόφων: 20 μ.
Συνολικό Ύψος: 250 μ.
Αριθμός Φωτοπολλαπλασιαστών 6X12=72
Μια φράση του Πυθαγόρα που έλεγε ότι το σύμπαν κολυμπά στη χαμένη μαζοενέργεια συντέλεσε στην ανακάλυψη του Νετρίνο.
Η συσκευή Νετρίνο του σχεδίου «NESTOR» έχει ποντισθεί στη θάλασσα νότια της Πύλου της Πελοποννήσου σε Βάθος 4.500 μέτρων από την ομάδα LEDEXPERIENCE.
Ο Φόυντ Στέκερ (Περιοδικό PHYSICAL REVIEW LETTERS 1980) αναφέρθηκε το νετρίνο με μάζα 14-46 ηλεκτρονιοβόλτ. Το Νετρίνο είναι στοιχειώδες σωμάτιο χωρίς μάζα και φορτίο. με ευθεία κίνηση και ταχύτητα ίση με του φωτός και σπάνια αλληλεπίδραση με την ύλη. Όταν υπάρξει αλληλεπίδραση δημιουργείται το Μιόνιο, διαπερνά τη μάζα της γης και χάνεται στο άπειρο.
Παράλληλα με την πόντιση του ανιχνευτή Νετρίνο έχει κατασκευαστεί και ένα υπερσύγχρονο αστεροσκοπείο.
Λειτουργία - Δυνατότητες HAARP

Μπροστά στο σύστημα HAARP τα σύγχρονα όπλα είναι εντελώς πρωτόγονα.
Οι εργασίες εγκατάστασής του άρχισαν το 1995 και το 1998 μπήκε σε λειτουργία.
Το σχέδιο HAARP μπορεί να εντοπίσει σε κάθε σημείο της γης κινούμενο αντικείμενο ύψους 1,5 μέτρου και διαμέτρου 10 εκατοστών. Λειτουργεί ανεξάρτητα από δορυφορικό δίκτυο, δίκτυο ραντάρ ή σόναρς και μπορεί να εντοπίζει υποβρύχια. πυραύλους Κρουζ και ανθρώπους.
Ελέγχει το έδαφος σε πολύ μεγάλο βάθος για τον εντοπισμό υπογείων εγκαταστάσεων.
Το όλο σύστημα HAARP σήμερα λειτουργεί ως εξής: Δημιουργεί στο άνω τμήμα της Ιονόσφαιρας μια περιοχή 48 χιλιομέτρων, από διεγερμένα σωματίδια (Ιονοσφαιρικό κάτοπτρο) που εστιάζει ισχυρές δέσμες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Κατόπιν διασκορπίζει την ενέργεια που εστίασε σε άλλες περιοχές της Ιονόσφαιρας σχηματίζοντας μια ομπρέλα χιλιάδων χιλιομέτρων που σχεδόν καλύπτει όλη την Ιονόσφαιρα.
Κατόπιν συλλαμβάνονται οι διάφορες μεταβολές από ειδικούς δέκτες και με πανίσχυρους ηλεκτρονικούς υπολογιστές επεξεργάζονταν ταχύτατα τις συλλεγόμενες πληροφορίες και τις αξιολογούν. Λειτουργεί με μεγεθυντικούς φακούς και γι’ αυτό ονομάστηκε ιονοφαιρικό κάτοπτρο, το οποίο σύμφωνα με τις επιστημονικές απόψεις έχει τις εξής δυνατότητες:
Δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό παλμό στην ατμόσφαιρα, μέχρι τώρα μόνο η πυρηνική έκρηξη τον δημιουργούσε, που εξουδετερώνει τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Αντικαθιστά τα συστήματα ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα. Τομογραφικός έλεγχος πλανήτη αναλυόμενος από τους υπερυπολογιστές EMASS και CRAY παρέχει πληροφορίες για υπόγειες εγκαταστάσεις σε κάθε σημείο του πλανήτη. Συλλέγει πληροφορίες, για πετρέλαιο, αέριο, μεταλλεύματα. Εντοπίζει αεροσκάφη Στέλθ και πυραύλους Κρουζ που δεν εντοπίζονται από ραντάρ. Λειτουργεί σαν ουράνια ασπίδα (Δυναμικός καθρέπτης) καταστροφής πυραύλων. Εξουδετερώνει τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφοριών του εχθρού και όχι των φίλιων δυνάμεων. Έχει δημιουργηθεί ένας «Δυναμικός Καθρέπτης» δίνοντας την εικόνα μιας καθολικής ασπίδας Ηλεκτρομαγνητισμού, που καλύπτει όλη την γη. Καταστρέφει τα ηλεκτρονικά μέσα πλοήγησης αεροσκαφών και πλοίων. Ανιχνεύει τις πυρηνικές κεφαλές σε πτήση και ξεχωρίζει αυτές από τις συμβατικές ή εικονικές.
Εξακρίβωση πολλαπλών πυρηνικών κεφαλών. Τροποποίηση κλιματολογικών συνθηκών (Κωδική ονομασία προγράμματος WISP και RADC αποσύνθεση και αλλαγή κατεύθυνσης ηλιακού φωτός και χειρισμός αερίων μαζών της ατμόσφαιρας. Σεισμικά όπλα δημιουργίας σεισμών (Κωδική ονομασία προγράμματος PRIME ARCUS), δραστηριοποίηση των ηφαιστείων του πλανήτη.
Πρόκληση πλημμυρών, παλιρροιών, τυφώνων κ.α. Ενέργειες που είναι γνωστές σαν κλιματολογικός πόλεμος.
Ο σεισμός προκαλείται με σταδιακή επιλεκτική θέρμανση και παροχή ποσοτήτων ενεργείας στα γνωστά ρήγματα ή άλλες περιοχές του φλοιού της γης ή σε κρατήρες ηφαιστείων, οπότε η απορροφόμενη ενέργεια εκτονώνεται και δημιουργεί σεισμική δόνηση των ρηγμάτων, είτε με ενεργοποίηση λειτουργίας των ηφαιστείων.
Ο σεισμός που κατάστρεψε την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας τον Αύγουστο του 1999 πέρα από τα τραγικά αποτελέσματα παρουσιάζει και μια ανεξήγητη φυσική μετασεισμική ανακολουθία, φαινόμενο που ενισχύει κάποιες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει επειδή η δημιουργία σεισμών είναι μέσα στις δυνατότητες του σχεδίου «HAARP».
Από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φαίνεται ότι οι Τούρκοι στρατηγοί επέμεναν στην κατασκευή ατομικής βόμβας, ένα γεγονός που θα ήταν τρομερή απειλή για τις ΗΠΑ αν έπεφτε στα χέρια φανατικών Ισλαμιστών, οι οποίοι θεωρούν τις Η.Π.Α. αιτία για όλα τα κακά που συμβαίνουν στη γη και συγκεντρώνει όλοτο μίσος του Ισλαμισμού.
Ο ναύσταθμος της Κωνσταντινουπόλεως στην κυριολεξία βούλιαξε και είχε μεγάλο αριθμό θυμάτων του τουρκικού ναυτικού, ναυάρχους και ναύτες, επειδή στην περιοχή αυτή υπήρχαν»”
Οι εγκαταστάσεις μελέτης και κατασκευής της Βόμβας.
Επειδή υπήρχε μια ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση σχετικά με τους σεισμούς της Τουρκίας κάναμε την ερώτηση «Μπορείτε να μας πείτε αν οι σεισμοί στην Τουρκία και Ελλάδα ήταν φυσικό φαινόμενο; Τους προκαλέσατε εσείς; οι Αποστάτες; ή κάποιοι άλλοι; μας έδωσαν την εξής απάντηση της οποίας μέρος διέρρευσε προς τα έξω (20.1.2000)
«Αμφότεροι οι σεισμοί εις Τουρκίαν και Ελλάνιαν είναι αποτέλεσμα όπλου που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του διαστημικού προγράμματος HAARP Στην ίδια αιτία οφείλονται και οι καταιγίδες της δυτικής Ευρώπης που έγιναν πριν από τα Χριστούγεννα με δική σας ορολογία.
Οι σεισμοί έγιναν με την δική μας ανοχή γιατί εμμέσως εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της Ελλάνια.
Έπρεπε πρωτίστως να αποτραπεί η κατασκευή ατομικής βόμβας που μελετάτο στην βάση της Νικομήδειας, η οποία καταστράφηκε τελείως με αποτέλεσμα τον θάνατο 2.500 ατόμων, Αξιωματικών, Ναυτών και Επιστημόνων.
Δευτερευόντως έπρεπε να αποτραπεί πολεμική ενέργεια σε βάρος της Ελλάνια που σχεδίαζε η Τουρκία για τις ημέρες εκείνες απειλώντας την με τη χρήση ατομικής βόμβας. Η στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας δεν πειθαρχούσε στις εντολές των ΗΠΑ, ότι δεν έπρεπε σε καμμία περίπτωση να εκδηλωθεί επίθεση κατά της «Ελλάνια»
Ο σεισμός ανέστειλε τις προθέσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάνια.
Ο σεισμός της «Ελλάνια» ήταν και αυτός πολεμική ενέργεια των ΗΠΑ, ώστε να περιοριστεί η αλματώδης εισχώρηση των Ελλήνων στην Βαλκανική και Τουρκία για να μην ανατραπούν οι υφιστάμενες ισορροπίες σε βάρος της Τουρκίας και να μην διαταραχθούν τα οφέλη που είχαν επιτευχθεί από την επέμβαση στο Κόσσοβο.
Όμως• η αναπροσαρμογή των σχεδίων ωφέλησε πολύ την Ελλάνια.
Ουδείς έχει ενημερωθεί επί των δικών μας σχεδίων για να μην τα πληροφορηθούν οι Αποστάτες οι οποίοι έχουν την δυνατότητα απόσπασης πληροφοριών από τους ανθρώπους.
Πολεμική ενέργεια της Τουρκίας κατά της Ελλάνια θα καταλήξει σε αποτυχία.»
Επιπτώσεις από τη Λειτουργία του HAARP στον Ανθρώπινο Οργανισμό
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του HAARP στο προσωπικό που εργάζεται σε αυτό είναι, κόπωση, υπνηλία, υπερευαισθησία, νευρικότης, απώλεια μνήμης, αύξηση σακχάρου στο αίμα. αρτηριακή πίεση, καρδιακά επεισόδια, καταρράκτης, λευχαιμία, καρκίνος.
Το HAARP εκπέμπει στα 435 MHZ, μια συχνότητα που μεταβάλλει τα κύματα και τη χημεία των κυττάρων του εγκεφάλου. Όταν μελετάτο ο πόλεμος των άστρων χρησιμοποιούσαν για το λόγο αυτό μεγάλες συχνότητες 1000-1200 MHZ, ενώ εδώ επιλέχτηκε σκόπιμα η συχνότητα των 435 MHZ για τον έλεγχο του νου (MIND CONTROL), αφού το διάστημα των συχνοτήτων από 400 έως 435 MHZ είναι υπεύθυνες για τη σωστή λειτουργία της ανθρώπινης συνείδησης, και προκαλούν ψυχισμό από απόσταση. νευρώσεις και πλήθος ψυχικών ασθενειών.
Συχνότητες 435 MHZ ακτινοβολεί ο Γαλαξίας μας και ανιχνεύεται όταν εμφανίζονται UFO, αλλά όταν φθάνουν σ’ εμάς είναι εξασθενημένες.
Το σχέδιο HAARP μπορεί να νεκρώσει τις επικοινωνίες ήνα προκαλέσει ανωμαλίες σε αυτές, αφού η Ιονόσφαιρα που αποτελείται από 4 στρώματα από ύφος 56-800 χιλιόμετρα, είναι αυτή μέσα στην οποία αναπτύσσεται όλο το δίκτυο επικοινωνιών. Επίσης μπορεί να εκτρέψει τα αποδημητικά πουλιά, ζώα και ψάρια (χέλια), αχρηστεύει πυξίδες προκαλεί προβλήματα στα αεροσκάφη και νεκρώνει τους ηλεκτρονικούς βηματοδότες σε καρδιοπαθείς
Όταν το HAARP βρίσκεται σε λειτουργία αυξάνει τη θερμοκρασία συγκεκριμένου μέρους της Ιονόσφαιρας κατά +23°C για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις μήνες με αποτέλεσμα την εμφάνιση αφύσικων καιρικών φαινομένων σε διάφορες εποχές. Πρόκειται για πραγματικό βιασμό της φύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ HAARP
Το Πρόγραμμα HAARP

Αυτό θα εξετασθεί σε συνάρτηση με τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα σε Αμερική , Ευρώπη και Ασία. Οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι δεν είναι οι μόνοι που κατηγορούν για την χρησιμοποίηση του «Οπλου των Τυφώνων» Μετά τις εκτετεμένες πλημμύρες στην Ευρώπη το 2002, ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί κατηγόρησαν το Στρατιωτικό Κατεστημένο των ΗΠΑ για την διάλυση της Ευρωπαικής οικονομίας. Το 2002 Επιτροπή Αμυνας της Ρωσσικής Δούμας ήγειρε την υπόθεση των επιπτώσεων στο κλίμα εξ αιτίας των πειραμάτων που λαμβάνουν χώραν στην Ιονόσφαιρα και Μαγνητόσφαιρα της Γης. Τα μέλη της επιτροπής εστίασαν την προσοχή των στο σύστημα HAARP , το οποίον είναι ακόμη υπο κατασκευήν στην Αλάσκα.
α/ Η Μεγάλη Εγκατάσταση της Αλάσκας
Οπως έχει γραφεί και σε προηγούμενη μελέτη, στην Αλάσκα υπάρχει μιά στρατιωτική εγκατάσταση 400 χλμ βορείως του Ανκορέιτζ, η οποία επιτηρείται απο Δύναμη Πεζοναυτών . Πρόκειται για μιά τεράστια έκταση τούντρας όπου είναι εγκατεστημένες και στραμμένες στον ουρανό χιλιάδες κεραίες των 25 μέτρων. Η εγκατάσταση καλείται «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΕΛΑΩΣ» ή επι το συντομότερον HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program ). Υπεράνω αυτής της εγκαταστάσεως απαγορεύεται η υπέρπηση στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών, και μετά την 9/11 Σεπτ. προστατεύεται περιμετρικά από τρομοκρατικές επιθέσεις με αντιαεροπορικά συστήματα «Πάτριοτ»,. Η βάση κατασκευάσθηκε απο κοινού, από το Αμερικανικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Από υπάρχουσες πληροφορίες , αυτή χρησιμοποιείται για την ενεργό επίδραση στην Γήινη Ιονόσφαιρα και Μαγνητόσφαιρα . Σύμφωνα με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις τα αποτελέσματα μπορεί να είναι φανταστικά,.
Αυτές υποστηρίζουν ότι το HAARP είναι ικανό
1/ Να προξενήσει τεχνητό Βόρειο Σέλας. Ενα τέτοιο φαινόμενο παρουσιάσθηκε πρόσφατα πάνω στο Τέξας και εξέπληξε τους επιστήμοντες διότι η θέση του είναι άνωθεν του Πόλου
2/ Να κάνει παρεμβολές :
α/ τους σταθμούς ραντάρ εγκαίρου προειδοποιήσεως των συστημάτων ανιχνεύσεως των βαλλιστικών πυραύλων ,
β/ να επικοινωνούν με τα υποβρύχια στον ωκεανό και
γ/ να ανιχνεύουν ακόμη και μυστικές υπόγειες εγκαταστάσεις του εχθρού.
Η εκπομπή συχνότητος στην κλίμακα των ραδιοκυμάτων μακρού μήκους κύματος είναι ικανή να διαπερνά το έδαφος και να εξετάζει υπόγειες εγκαταστάσεις και σήραγγες, αλλά μπορεί και να καίει τις ηλεκτρονικές συσκευές και να καταστρέφει τους διαστημικούς δορυφόρους.
Υπάρχουν πληροφορίες και φήμες –διότι τα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα καλύπτονται απο άκρα μυστικότητα- ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το Πρόγραμμα HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), για την έρευνα και ανάπτυξη Μετεωρολογικού και Γεωμαγνητικού Υπερόπλου.[Δεν είναι δε τυχαίον το όνομα του προγράμματος. Τούτο ελήφθη εκ της Ελληνικής Μυθολογίας. Σύμφωνα προς την Ελληνική Αρχαιολογία :
"Αί Αρπυιαι ήσαν θεγατέρες του Θαύμαντος και της Ηλέκτρας του Ωκεανού, και επομένως αδελφαί της Ιριδος...κατά με τινάς ήσαν δύο , η Αελλώ και Ωκυπέτη, κατ' άλλους δε τρεις Ωκυπέτη , Καιλενώ, Ποδάργη κλπ. Ησαν δε αι Αρπυιαι τέρατα φρικοδέστατα, επειδή είχον πρόσωπον μεν παρθενικόν , και χείρας και πόδας ανθρώπων, όνυχας δε Γυπός, σώμα πτερωτόν ομοίως Γυπός, και ώτα Αρκτου. Πρόσωπον ωχρόν και φοβερόν υπό της πείνης. Επειδή ό,τι κι' αν έτρωγον απέβαλλον αυτό πάλιν ευθύς . Και ούτως ελιμόττον αείποτε. Πτερά δε είχον μέγιστα, ώστε ανέδιδον ιπτάμεναι κρότον άγριον και φοβερόν . Προς τούτοις είχον και δυσωδίαν αφόρητον και λιμαντικήν(λοιμώδη). Ταύτα τοίνυν τα τέρατα ωνομάζοντο Κύνες του Διός. ...Ο Ζήτης και Καλάις, παίδες του Βορέου τις έδιωξαν ... και η Νικοθόη ή η Αελλόπη έπεσεν εις τον Τίγριν ποραμόν της Πελοποννήσου , τον μετονομασθέντα ύστερον Αρπυν ...και αι άλλαι εξηφανίσθησαν..." (Ωγυγία, τόμ. Β! σελ 111-112 Αθαν΄. Σταγειρίτης, Εκδ.Ελευθέρα Σκέψις)
Απο καιρό υπήρχαν φήμες ότι και η Ρωσσία ησχολείτο με την ανάπτυξη Μετεωρολογικών όπλων. Αλλά οι φήμες καθώς δεν μπορούσαν να επαληθευθούν -δεδομένου ότι παρόμοια εξοπλιστικά προγράμματα είναι ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ- αυτές έμεναν μετέωρες. Ομως μετά τον τυφώνα 'Κατρίνα' και 'Ρίτα' και την ύπαρξη θυμάτων , μερικοί Ρώσσοι πολιτικοί και Αμερικανοί επιστήμονες λένε ότι έχουν εκτελεσθεί πειράματα και ότι ακόμη εκτελούνται και απο τις δύο πλευρές του ωκεανού.
-Μήπως λοιπόν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι τυφώνες που πλήττουν όλο και πιό συχνά τον πλανήτη μας είναι αποτέλεσμα αυτών των πειραμάτων; Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι έχουμε βροχές και κρύο και το χειμώνα ζέστες. Μήπως προσπαθούμε να μιμηθούμε τον νεφεληγερέτη Δία, τον θεό των κεραυνών , των βροντών και της βροχής ; Η και το αντίθετον . Μήπως ο Ζευς αλληγορεί ότι στην προκατακλυσμιαία εποχή είχαν την τεχνολογία να επηρεάζουν τον καιρό και να προκαλούν τα καιρικά φαινόμενα ;
-Μήπως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ανθρωπίνης επεμβάσεως στο κλίμα;
Στα αρχεία των ΗΠΑ υπάρχουν μυστικές εκθέσεις για την τεχνική τροποποίηση του καιρού. Είναι γνωστό ότι από την εποχή του ψυχρού πολέμου είχαν γίνει πειράματα για τον τοπικό έλεγχο του καιρού. Από ακριτομυθίες του πράκτορος της KGB κ. Oleg Klougin πληροφορούμεθα ότι υπάρχουν «Γεωφυσικά Οπλα». Όλοι θα έχουν ακούσει για τους «βροχοποιούς». Ψεκάζουν με αεροσκάφη την ατμόσφαιρα με άλας βαρίου , πολυμερείς ίνες, οξείδιο αλουμινίου και άλλες χημικές ουσίες για να τροποποιήσουν τον καιρό και να ελέγξουν τις ασύρματες επικοινωνίες . Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν -παρότι ο χειμώνας εκεί είναι εξόχως βαρύς -διεξήχθη κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και δεν δυσκόλεψε τον εισβολέα. Το αντίθετο συνέβη στο ΙΡΑΚ..[Στις 4 Απρ. 2003 ημέρα Παρασκευή ο καιρός στη χώρα μας ήτο ανοιξιάτικος με άνοδο της θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία στο ΙΡΑΚ ήτο 35º βαθμοί και θα δυσκόλευε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Ξαφνικά από τα μεσάνυχτα της Κυριακής ενέσκηψαν συνεχείς χιονοπτώσεις στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Το κύμα ψύχους μετακινήθηκε προς Νοτιοανατολικά προς Ιράκ και δρόσισε τον εισβολέα Είναι άραγε τυχαία αυτά τα φαινόμενα , ή μήπως έχουν σχέση με τις επεμβάσεις στον καιρό;]
-Μήπως συνέβη αλλαγή των μετεωρολικών και γεωμαγνητικών δεδομένων του πλανήτου ;
-Κι’ αν είναι αλήθεια ότι αυτά τα πειράματα είναι αθώα και αποβλέπουν στην επιστημονική πρόοδο, τότε γιατί δεν ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των ερευνών στο ευρύ κοινό , αλλά τα κρύβουν με τον πιό σκοτεινό πέπλο μυστικότητος;
Οι Σκοποί του HAARP
Λέγεται ότι οι Αμερικανοί διαθέτουν το πρόγραμμα HAARP για πολλαπλούς σκοπούς. Προσφάτως, ο Αμερικανός μετεωρολόγος Scott Stevens ενοχοποίησε την Ρωσσία ότι διαθέτει το πρόγραμμα SURA-παρόμοιο του Αμερικανικού HAARP - για ην εκτέλεση Μετεωρολογικών και Γαιωμαγνητικών πειραμάτων.
Στην πραγματικότητα το πρόγραμμα HAARP αποβλέπει σε τέσσαρες σκοπούς , ήτοι :
1/ Τον Μετεωρολογικό έλεγχο του καιρού και την επέμβαση στον σ' αυτόν κατά βούλησιν με την δημιουργία θεομηνιών, ανομβρίας κ.α
2/ Τον Γεωδυναμικό έλεγχο , δηλαδή την δημιουργία κατά βούλησιν
σεισμών.
3/ Στον έλεγχο των Τηλεπικοινωνιών δια της τροποποιήσεως των δεδομένων της Ιονοσφαίρας. Η Αμερικανική κυβέρνηση συμμετέχει σε μυστικά πειράματα για τον έλεγχο του καιρού . Η τροποποίηση του καιρού από τις ΗΠΑ έχει πιθανώς γίνει στρατηγικό όπλο με εσωτερικές και διεθνείς εφαρμογές. [Ως γνωστόν στο Ερευνητικό Πρόγραμμα HAARP βομβάρδισαν με ενέργεια υψηλής συχνότητος την ιονόσφαιρα της Αλάσκας για να επηρεάσουν αφ’ ενός τις τηλεπικοινωνίες και αφ’ αφ ετέρου τα ιονοσφαιρικά ρεύματα και τους στρατοσφαιρικούς ανέμους.]
4/ Στον Ψυχοτρονικό έλεγχο, για την χειραγώγηση της Σκέψεως των ανθρώπων και συνακόλουθα της κοινής γνώμης.
Τη στιγμή που οι εξουσιαστές του κόσμου περί άλλων τυρβάζουν, η καμπάνα αλλαγής και αποσταθεροποίσης του κλίματος της Γης χτύπησε σχεδόν όλες τις χώρες κατά τον πλέον ανηλεή τρόπο. Η χώρα μας πλήρωσε φέτος(2007) βαρύτατο φόρο με τις φοβερές πυρκαιές, κατά τις οποίες κατεστράφησαν το 1/3 περίπου των δασών , με πλημμύρες και τον παρατεταμένο φονικό καύσωνα. Ωστόσο εμείς ακόμη πριονίζουμε το κλαδί που στεκόμαστε στο Χαοτικό Συμπαν . Η Γη μας μπήκε σε μιά διαδικασία που θεωρείται από τους ειδικούς ως ΜΗ αναστρέψιμη. Το λιώσιμο των πάγων, η αποψίλωση των δασών, η εξαφάνιση πολλών ειδών της Χλωρίδος και Πανίδος, η υπερθέρμασνη του πλανήτου, η όλο και πιό συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων είναι , αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος. Αλλάζει , λένε οι επιστήμονες , το κλίμα της Γης , κι’ αυτό θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή μας. Οι μεγάλες χώρες με πρώτη και καλύτερη τις ΗΠΑ αρνούνται πεισματικά να εφαρμώσουν την συνθήκη του Κιότο, κι’ ας ευθύνονται για το 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, ενώ δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο απο το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Παράλληλα η ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και Ινδία δεν υποχρεούνται να εφαρμώσουν την συνθήκη του Κιότο προ του 2012. Και ενώ αυτά συμβαίνουν οι πληροφορίες φέρουν τις ΗΠΑ και την Ρωσσία να βομβαρδίζουν τα στρώματα της Ατμόσφαιρας, της Ιονόσφαιραιρας και Στρατόσφαιρας με βλαβερή ενέργεια με τα πειράματα αλλαγής και τροποποίησης του κλίματος της Γης και όχι μόνον. Μήπως όμως αυτά τα πειράματα ευθύνονται για την αλλαγή του κλίματος; Η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να δώσει ορισμένες απαντήσεις.
Για λόγους καλύτερης κατανόησης η μελέτη θα χωρισθεί σε τρία μέρη:

στ/ Ανάγκη για Νέες Πηγές Ενέργειας
Επομένως είναι επείγον να αποκαλύψουμε και δημιουργήσουμε νέες πηγές και μορφές ενέργειας και να πιέσουμε για την επείγουσα αναδιάταξη της υφισταμένης υποδομής προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή από τις μηχανές υδρογονάνθρακων να μεταπέσουμε σε ήπιες μορφές ενέργειας φιλικές προ το περιβάλλον. Παρότι έχουν αναπτυχθεί και προταθεί νέες τεχνολογίες , όμως αυτές καθυστερούν επειδή δεν χρηματοδοτήθηκαν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΤΟΝ

Ο ΤΥΦΩΝΑΣ «ΚΑΤΡΙΝΑ» ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η Απόφαση(31-72 της 31ης Συνόδου) του ΟΗΕ εναντίον της Τροποποιήσεως του Καιρού
« Κάθε χώρα μέλος αυτού του συνεδρίου αναλαμβάνει να μην εμπλέξει σε στρατιωτικές ή άλλου είδους εχθρικές χρήσεις την τεχνική της περιβαλλοντικής τροποποιήσεως, έχοντας ευρεία διάδοση, μακρά διάρκεια, ή κακές επιδράσεις σαν μέσα καταστροφής, προκλήσεως ζημίας ή τραυματισμού οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους»
Τούτο σημαίνει ότι δεν απαγορεύει στις κυβερνήσεις να κάνουν χρήση στον λαό τους
Το κλίμα της Γης άλλαξε
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η θερμοκρασία του πλανήτη έχει ανέβει αισθητά. Αυτός δε είναι και ο λόγος που όλο και πιο συχνά συμβαίνουν ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και πλημμύρες, λιώσιμο των πάγων, τρύπες όζοντος κ.ο.κ . Ο λαός λέει «ο καιρός τρελάθηκε» . Η αλήθεια είναι ότι εμείς τον τρελάναμε με τις ανοησίες μας Και δεν είναι μόνον οι έμμεσες καταστροφές που προξενήσαμε στο οικοσύστημα , αλλά και οι εσκεμμένες παρεμβάσεις για τον έλεγχο του καιρού. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι έχουμε βροχές και κρύο και το χειμώνα ζέστες. Μήπως προσπαθούμε να μιμηθούμε τον νεφεληγερέτη Δία, τον θεό των κεραυνών , των βροντών και της βροχής ; Η και το αντίθετον . Μήπως ο Ζευς αλληγορεί ότι στην προκατακλυσμιαία εποχή είχαν την τεχνολογία να επηρεάζουν τον καιρό και να προκαλούν τα καιρικά φαινόμενα ;
Στα αρχεία των ΗΠΑ υπάρχουν μυστικές εκθέσεις για την τεχνική τροποποίηση του καιρού. Είναι γνωστό ότι από την εποχή του ψυχρού πολέμου είχαν γίνει πειράματα για τον τοπικό έλεγχο του καιρού. Από ακριτομυθίες του πράκτορος της KGB κ. Oleg Klougin πληροφορούμεθα ότι υπάρχουν «γεωφυσικά όπλα». Όλοι θα έχουν ακούσει για τους «βροχοποιούς». Ψεκάζουν με αεροσκάφη την ατμόσφαιρα με άλας βαρίου , πολυμερείς ίνες, οξείδιο αλουμινίου και άλλες χημικές ουσίες για να τροποποιήσουν τον καιρό και να ελέγξουν τις ασύρματες επικοινωνίες . Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν -παρότι ο χειμώνας εκεί είναι εξόχως βαρύς -διεξήχθη κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και δεν δυσκόλεψε τον εισβολέα. Το αντίθετο συνέβη στο ΙΡΑΚ..[Στις 4 Απρ. 2003 ημέρα Παρασκευή ο καιρός στη χώρα μας ήτο ανοιξιάτικος με άνοδο της θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία στο ΙΡΑΚ ήτο 35º βαθμοί και θα δυσκόλευε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Ξαφνικά από τα μεσάνυχτα της Κυριακής ενέσκηψαν συνεχείς χιονοπτώσεις στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Το κύμα ψύχους μετακινήθηκε προς Νοτιοανατολικά προς Ιράκ και δρόσισε τον εισβολέα Είναι άραγε τυχαία αυτά τα φαινόμενα , ή μήπως έχουν σχέση με τις επεμβάσεις στον καιρό;]
Είναι λοιπόν προφανές ότι με νέες μυστικές μεθόδους δύνανται να επιδρούν στο κλίμα της περιοχής για στρατιωτικούς σκοπούς , διότι στον πόλεμο ο ευνοϊκός καιρός είναι πρωταρχικός παράγων των επιχειρήσεων και «πολλαπλασιαστής δυνάμεως» . Η D-DAY κρίθηκε εν πολλοίς από την ορθή πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος παρ’ ολίγον να γίνει αιτία συντριβής της συμμαχικής απόβασης. Ο «στρατηγός χειμώνας» ενίκησε τη Βέρμαχτ στη Ρωσία κ.ο.κ
Η Αμερικανική κυβέρνηση συμμετέχει σε μυστικά πειράματα για τον έλεγχο του καιρού . Η τροποποίηση του καιρού από τις ΗΠΑ έχει πιθανώς γίνει στρατηγικό όπλο με εσωτερικές και διεθνείς εφαρμογές. [Ως γνωστόν στο Ερευνητικό Πρόγραμμα HAARP βομβάρδισαν με ενέργεια υψηλής συχνότητος την ιονόσφαιρα της Αλάσκας για να επηρεάσουν αφ’ ενός τις τηλεπικοινωνίες και αφ’ αφ ετέρου τα ιονοσφαιρικά ρεύματα και τους στρατοσφαιρικούς ανέμους.]
Με τα σημερινά θεοκρατικά και αντιανθρώπινα επιστημονικά δόγματα βαίνομεν ολοταχώς προς οικολογική καταστροφή και βαρβαρότητα. Καιρός λοιπόν να αναζητήσουμε νέες πηγές φυσικής και νοητικής ενέργειας από τον Απόλλωνα-Ήλιο και τον Αίολον .
2. Το HAARP Αλλάζει τον Καιρό ;
Το σύστημα HAARP δύναται επίσης να επηρεάζει την ατμόσφαιρα και τοιουτοτρόπως να προξενεί αλλαγή του καιρού. Επομένως τούτο κατηγορείται ότι χρησιμοποιείται για να προξενεί φυσικές καταστροφές παρόμοιες με τους τυφώνες Κατερίνα και Ρίτα. Δεν είναι δε τυχαίο ότι μερικά χρόνια πριν η Ρωσσική Δούμα συζήτησε πάνω στο θέμα του HAARP και έκανε έκκληση στον πρόεδρο Πούτιν και στα Ηνωμένα Εθνη. όπως δημιουργηθεί Διεθνής Επιτροπή για να εξετάσει τα πειράματα που διεξάγονται στην Αλάσκα. Σε συνέντευξη στην Nezavisimaya Gazeta , ο Valery Stasenko , ειδικός για την ενεργό επίδραση επί της ατμοσφαίρας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Παρακολουθήσεως Υδρομετεωρολογίας και Περιβάλλοντος είπε ότι «το HAARP είναι μιά «πολύ σοβαρή υπόθεση» «Δεν είναι αμελητέον ότι ο όρος ‘διαστημικός καιρός’ έχει γίνει εντελώς λαικός τελευταία» Ο όρος δηλώνει την διασύνδεση μεταξύ της ηλιακής δραστηριότητος , των μαγνητοσφαιρικών διαταράξεων και των επιδράσεων των επί της ατμοσφαίρας. Εχει αποδειχθεί ότι διαταραχή στην μαγνητόσφαιρα και ιονόσφαιρα δύναται πραγματικά να επηρεάσει το κλίμα. Χρησιμοποιώντας κάποιος ισχυρές συσκευές για την εσκεμμένη πρόκληση των διαταραχών, μπορεί να επηρεάσει επίσης τον καιρό, ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα. «Εγώ πιστεύω ότι οι αντιπρόσωποι έπραξαν ορθά που ήγειραν το θέμα το σχετικό με το HAARP” είπε ο Valery Stasenko
Είναι λοιπόν προφανές ότι με νέες μυστικές μεθόδους δύνανται να επιδρούν στο κλίμα της περιοχής για στρατιωτικούς σκοπούς , διότι στον πόλεμο ο ευνοϊκός καιρός είναι πρωταρχικός παράγων των επιχειρήσεων και «πολλαπλασιαστής δυνάμεως» . Η D-DAY κρίθηκε εν πολλοίς από την ορθή πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος παρ’ ολίγον να γίνει αιτία συντριβής της συμμαχικής απόβασης. Ο «στρατηγός χειμώνας» ενίκησε τη Βέρμαχτ στη Ρωσία κ.ο.κ
3. Οι Τυφώνες δημιουργούν Σεισμικά Φαινόμενα
Κατά την διάρκεια των τυφώνων υπάρχει προσέγγιση στο έδαφος και γίνεται ορατή στο κοινό. Και τούτο διότι οι τυφώνες παράλληλα με τα τεράστια κύματα και με την βροχόπτωση δημιουργούν στο έδαφος και σεισμικά φαινόμενα. Η ισχύς των κυμάτων ενός τυφώνα δύναται ευκόλως να δημιουργήσει σεισμό 3 Ρίχτερ. Αυτός ο σεισμός επαναλαμβανόμενος κάθε λίγα λεπτά επί αρκετές ώρες προξενεί στο έδαφος και υπέδαφος ρευστοποίηση , καταβυθίσεις , διαβρώσεις και πυροδοτεί κατατολισθήσεις Τυφώνας του μεγέθους της 'Κατρίνα' είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, όπως είναι και ένα καιρικό φαινόμενο. Αυτή τη φορά η Νέα Ορλεάνη είναι μιά δακτυλιωτή νήσος που βυθίζεται δέκα(10) πόδες ή και περισσότερο κάτω απο την επιφάνεια της θαλάσσης και μερικές φορές περίπου στα 20 μίλια μακρύα απο την ακτή των ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι σε 50 περίπου χρόνια αυτή θα είναι περίπου 60 μίλια μακριά απο την ακτή και θα είναι τουλάχιστον 40 πόδες κάτω απο την επιφάνεια της θαλάσσης. Για να προστατευθεί η πόλη απο τα φράγματα θα πρέπει αυτά να είναι τόσο ψηλά ώστε ούτε κατά διάνοια μπορεί να ανθέξει ακόμη και ο προυπολογισμός των ΗΠΑ . Παρόμοιες πλημμύρες γνωρίζουν τώρα και στο Τέξας και στην Κίνα και στην Ινδονησία και στην Βρετανία και αλλού.
Κατόπιν τούτου οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι βλακώδης η αναγγελία του προέδρου Μπους περί αναγέρσεως εκ νέου της Νέας Ορλεάνης. Η πόλη αυτή και οι παράκτιες περιοχές που βρίσκονται κάτω απο την στάθμη της θαλάσσης είναι καταδικασμένες να καταποντισθούν κάποια ημέρα στο ορατό μέλλον , όπως κατεποντίσθη στα πανάρχαια χρόνια η Ατλαντίδα στα ανοιχτά της Καραιβικής. Ετσι πλέον δεν απομένει άλλη μακροπρόθεσμη λύση παρά να εγκαταλειφθεί και ο πληθυσμός να μεταναστεύσει σε μέρη ψηλότερα απο την στάθμη της θαλάσσης.
Αν όμως ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να προξενεί με τεχνικά μέσα τυφώνες σαν τον Κατρίνα ή και μικρότηρης έστω ισχύος , τότε αυτό είναι ένα επικίνδυνο υπερόπλο διότι η ισχύς του ισοδυναμεί με ενέργεια και αποτέλεσμα ανώτερο και απο μιά πυρηνική έκρηξη , ανάλογα με την ισχύ του.
Αν δε λάβουμε υπ’ όψιν την Θεωρία του Χάους του αείμνηστου καθηγητού Πριγκοζίν σύμφωνα με την οποία όλα στο Σύμπαν -και φυσικά και η γήινη ατμόσφαιρα- βρίσκονται σε χαοτική κατάσταση και αλληλουχία και κάθε στιγμή του χρόνου δημιουργείται μιά νέα ισορροπία στο σύστημα -όπως άλλωστε είχε πει αρκετούς αιώνες πριν ο Ηράκλειτος- τότε φθάνουμε στο ακραίο συμπέρασμα ότι ακόμη και το πέταγμα μιάς πεταλούδας στην Ιαπωνία δημιουργεί κυκλώνα στον Ειρηνικό . Κι’ αν αυτό φαίνεται υπερβολή δεν είναι καθόλου υπερβολή η αναστάτωση της ατμόσφαιρας, ιονόσφαιρας και στρατόσφαιρας από τις ποικίλες δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως οι επικοινωνίες , η τεράστεια ενέργεια που καταναλώνεται για την κίνηση των αυτοκινήτων, αεροπλάνων , πλοίων , ο βομβαρδισμός της ατμόσφαιρας , ιονόσφαιρας και στρατόσφαιρας με ένα τεράστιο φάσμα συχνοτήτων και μιά τεράστια ενέργεια να αυλακώνει τους αιθέρες. Χώρια τα φοβερά αποτελέσματα εκ της εκρήξεως πυρηνικών όπλων, συμβατικών εκρηκτικών , εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας κ.ο.κ . Αρκεί να λεχθεί ότι η καταστροφή των πετρελαιοπηγών κατά τους πολέμους στον Κόλπο ανέτρεψε την οικολογική ισορροπία πάμπολλων βιοσυστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Αν λάβουμε δε υπ’ όψιν ότι το λιώσιμο των πάγων και η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης συμβαδίζει με την τεχνολογική μας ανάπτυξη τότε με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι και τα σχετικά πειράματα για τον επηρεασμο της ατμοσφαίρας, ιονοσφαίρας και μαγνητοσφαίρας της Γης έπαιξαν σοβαρό ρόλο στην ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας και στην καταστροφή του περιβάλλοντος .

Η Χειραγώγιση του Καιρού

Υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις ότι γίνεται ευρεία χειραγώγηση του καιρού. Υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν αδύνατη την χειραγώγηση του καιρού. Αυτοί υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο να κατευθύνεις μιά δέσμη ακτινοβολίας στην περιφέρεια ενός τυφώνα ή να επηρεάσεις τα σύννεφα εκ των άνω. Αληθεύει όμως αυτή η αντίληψη;
Κι’ αν αληθεύει τότε γιατί ο ΟΗΕ έλαβε την σχετική με το θέμα τούτο απόφαση το 1976, απαγορεύοντας την χρήση της χειραγώγησης του καιρού για να βλάψεις μιά άλλη χώρα ; Σήμερα γίνονται πειράματα για τον επηρεασμό των καιρικών συνθηκών. Αυτά γίνονταν από την δεκαετία του 1930 και συνεχίσθηκαν κατά την διάρκεια του Β! ΠΠ.
Αυτά είπε στο Ράδιοπρόγραμμα ο Jim McCanney's . Στο βιβλίο του δε περιγράφει πως γίνεται η χειραγώγηση του καιρού(Weather Manipulation). Αυτός θεωρεί ότι την προσπάθεια αυτή τους τελευταίους μήνες ή εβδομάδες εκμεταλλεύεται η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Επιζητούν να ελέγξουν τον κόσμο, λέει, πριν κάτι σοβαρό προκύψει στο Ηλιακό σύστημα. Επομένως είτε η πολιτική οδηγεί τον καιρό, είτε η κατάσταση του Ηλίου οδηγεί την πολιτική. Η απάντηση κατά τον McCanney's είναι ότι πιθανόν συμβαίνουν και τα δύο. Και τούτο διότι ο Ηίλος φαίνεται να έχει ευθύνη για τα συμβαίνοντα.
Είναι προφανές ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει με το ηλικακό μας σύστημα. Ο Ηλιος είναι «άρρωστος» και φαίνεται χειραγωγούμενος από κάποιον . Οι πολιτικές κινήσεις που γίνονται εν σχέσει με τις καιρικές δραστηριότητες των πρόσφατων εβδομάδων και μηνών είναι πολύ συνδεδεμένες με την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τώρα χρησιμοποιούν τα συστήματα καιρού για να τα μεγεθύνουν, να αλλάξουν την διεύθυνση τους και να τα κατευθύνουν προς ορισμένες περιοχές.

Η Παράξενη Δολιχοδρομία του Κατρίνα

Σχετικά με την πορεία του τυφώνα Κατρίνα έχω να παρατηρήσω τα εξής . Για πρώτη φορά στην μετεωρολογική ιστορία μιά τροπική καταιγίδα ξεφεύγει ολοκληρωτικά έξω απο τις προβλέψεις. Στην αρχή ο τυφώνας αυτός σχηματίσθηκε στις Μπαχάμες σαν μιά τροπική συμπίκνωση. Καθώς όμως ερχοταν προς τα πάνω από τις Μπαχάμες μετασχηματίσθηκε ταχέως σε τυφώνα και διέσχισε την Φλώριδα. Η κανονική πορεία του ήτο να πάει προς Βορράν κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, όπως η τροπική καταιγίδα Ωφέλεια που πέρασε δεξιά της Καρολίνας, όπως έκανε και ο Floyd. Ομως όλως ξαφνικά η Κατρίνα κάνει μιά οξεία στροφή προς τ’ αριστερά. Ως τότε όλες οι προβλέψεις των μετεωρολογικών κομπιούτερ έδειχναν ότι αυτός πήγαινε βορείως. Και όμως αυτός διέσχισε το Μαιάμι.


Ομως και πάλι ξεγέλασε τις προβλέψεις και ξαναπήρε στροφή προς τα αριστερά και στράφηκε προς Νότον, σαν μιά αποδιοργανωμένη καταιγίδα, και εντός 30 λεπτών μεταλλάχθηκε και πάλι σε τυφώνα κατηγορίας 3. Επειτα κινήθηκε προς Δυσμάς κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού έως ότου έφθασε στο μέσον και τότε έκανε μιά άλλη απότομη στροφή και στράφηκε Βόρειο-Δυτικά προς τα σύνορα του Τέξας. Και αν επεκτείναμε την γραμμή του ίχνους του θα χτυπούσε το Ανατολικό Τέξας. Ομως αυτός στρέφει ολίγον Βόρείως και πέρασε μερικές εκατοντάδες μίλια ανοιχτά των ακτών της Νέας Ορλεάνης. Αλλά και πάλι καθώς κατευθύνετο Δυτικά της Νέας Ορλεάνης έκανε μιά πλήρη γωνία , σαν ένας εξαίρετος παίχτης μπάλας που στρέφει τη μπάλα, κατευθείαν προς Βοράν προς την Νέα Ορλεάνη.

Στόχος τους τα Μεγάλα Διυλιστήρια Πετρελαίου;

Και βεβαίως όλοι νομίζαμε ότι η Ν. Ορλεάνη θα χτυπιόταν. Στο σημείο αυτό η Κατρίνα έκανε μιά δεξιόστροφη στροφή σχεδόν 90 μοιρών και κατευθύνθηκε προς Ανατολάς προς το Buloxy, Mississippi. Και ο λόγος που έκανε αυτή την κλίση ήτο για να περάσει επάνω απο δύο διυλιστήρια πετρελαίου τα οποία είχαν εξαιρεθεί απο τον τυφώνα Ιβάν και τις άλλες τέσσαρες θύελλες που έπληξαν την περιοχή τον περασμένο χρόνο. Πέντε τροπικές καταιγίδες περιλαμβανομένων και τυφώνων κινήθησαν προς την περιοχή Mobile, Alabama. Αλλά ο κόσμος που κατηύθηνε την Κατρίνα γνώριζε τα δύο μεγαλύτερα διυληστήρια που έπρεπε να χτυπηθούν, ήσαν ακριβώς Ανατολικά και Νοτίως της Νέας Ορλεάνης. Ο τυφώνας Κατρίνα εξασθένησε στο κέντρο επάνω απο την τοποθεσία, αλλά τώρα γίνεται αντιληπτόν ότι καθώς η Κατρίνα ήτο κατηγορίας 4 και εξελίσσετο σε κατηγορία 5 τυφώνα εκατον μίλια ανοικτά των ακτών της Νέας Ορλεάνης , ακόμη και η χειραγώγηση του δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί υπό έλεγχο σε αυτή την κλίμακα. Εχασε λοιπόν την ισχύ του και οταν χτύπησε τα διυλιστήρια ήτο κατηγορίας 2 . Καθώς χτύπησε το αριστερό του ματιού του τυφώνα στην λίμνη Lake Pontchartrain και την έκανε να πλημμυρίσει.

Η Νέα Ορλεάνη δεν επλήγη απο την Κατρίνα

Στην Νέα Ορλεάνη έπεσε βροχόπτωση 7 ίντσών, κάτι το συνηθισμένο για μιά καταιγίδα. Ο άνεμος δεν ξεπερνούσε τα 100 μίλια την ώρα , έτσι η πόλη τα πήγε καλά, οι αντλίες λειτουργούσαν κανονικά και τα φράγματα κρατούσαν καλά έως ότου συνέβη σειρά εκρήξεων την επόμενη ημέρα, δηλαδή μιά ολόκληρη ημέρα αργότερα. Οσον αφορά τον τυφώνα Κατρίνα στο σημείο εκείνο είχε κάνει ορισμένες ζημιές στα δύο μεγαλύτερα διυλιστήρια και μετά έκανε μια απότομη στροφή αριστερά για να ξαναπάει και πάλι Βορείως. Καθώς όμως χτύπησε τα διυλιστήρια η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε στα 70 δολάρια το βαρέλι και επομένως αυτόν τον χειμώνα θα πληρώσουμε τα καύσιμα κατά 70% ανώτερα από πέρσι.
Την επόμενη μέρα η Νέα Ορλεάνη είχε επιβιώσει καλά από τον τυφώνα. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος παρέμεινε στην πόλη και η ζωή άρχισε να ομαλοποιείται . Ομως στις 4 μ. μ τα φράγματα άρχισαν να εκρύγνυνται και υπάρχουν μαρτυρίες ατόμων που άκουσαν τις εκρήξεις. Κι’ αν υποθέσουμε ότι τα έρριξαν τα κύματα πως συμβαίνει τα φράγματα να πέσουν στο ποτάμι και στο πλευρικό κανάλι;
Εδώ γεννάται τα ερωτήματα:
-Ποιός χειραγωγούσε τον Κατρίνα και ποιός ο σκοπός του;
-Με ποιό σύστημα χειραγωγούσε τον καιρό;

Το Υπερόπλο HAARP

Το HAARP είναι η τεχνολογία που στέλνει ακτινοβολία (ραδιοκύματα)σε μεγάλο όγκο και σε ορισμένες περιοχές και μπορεί να συγκεντρώνει την ακτινοβολούμενη ενέργεια σε στενή δέσμη και σε ορισμένη περιοχή. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν ήτο και τόσο αποτελεσματικό. Μπόρεσαν να κάνουν μόνον μικρή χειραγώγηση του καιρού. Κατόρθωσαν κάπως να κινούν σύννεφα τριγύρω , αλλά δεν ήτο πολύ αποτελεσματικό.
Στα μέσα όμως της δεκαετίας του 90 έφεύραν, λέει ο Jim McCanney's, μιά τεχνική την οποία έδωσα δωρεάν στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για να χειραγωγήσουν τις θύελλες και να μειώσουν την ενέργεια τους ώστε να μην επηρεάζουν τους λαούς. Εκείνοι πήραν αυτήν την τεχνική , έφτιαξαν μεγάλους δορυφόρους λέιζερ και τους έθεσαν σε τροχιά γύρω απο την Γη. Και αυτοί είναι τώρα που εκπέμπουν ενέργεια πάνω στις καταιγίδες. Αυτό που κάνουν είναι βασικά να ανάβουν ένα λέιζερ –-και αυτά δύνανται να είναι σε πολλές διαφορετικές συχνότητες. Το φαινόμενο αυτό το μέτρησα τον περασμένο Ιανουάριο, όταν πήγα στον Ειρηνικό, Γνώριζα ότι επαιζαν με αυτές τις καταιγίδες στον Ειρηνικό ανοικτά των ακτών της Αμερικής και ανέβηκα σε ύψος περίπου 40.000-45.000 ποδών όπου ήμουν σε θέση να ιδώ και να συλλάβω την χειραγώγηση ενός συστήματος καταιγίδων καθώς αναπτύσσοντο απο το Ορεγκον ως την Καλιφόρνια.

Στην Ιονόσφαιρα τους έπιασε επ’ Αυτοφόρω

Από τις πρώτες άμεσες μετρήσεις διεπίστωσα ότι γινόταν χειραγώγηση των καταιγίδων μέσω των δορυφόρων. Και δεν θα σας αναφέρω λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Οι τροχιές αυτών των δορυφόρων μπορούν να αλλάξουν με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού συστήματος προωθήσεως το οποίο είναι στον δορυφόρο. Στο παρελθόν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότης . Ετσι παραδείγματος χάριν χειραγωγήθηκε η καταιγίδα στην Βραζιλία προ ενός και ημίσεως έτους. Η Βραζιλία ποτέ δεν είχε δεχθεί τυφώνες ως τότε. Αυτή η καταιγίδα ήτο χειραγωγημένη στην Βραζιλία. Η πηγή της ενέργειας ενός τυφώνα δεν είναι το θερμό νερό-και το καταρρίπτω με επιχειρήματα αυτό το παραμύθι στο βιβλίο μου, απο τις καταιγίδες στον Αρη όπου δεν υπάρχει νερό. Εχουμε τυφώνες που έφθασαν ως την Αλάσκα, στην δυτική ακτή της Αμερικής ως την πολιτεία Ουάσιγκτον, αλλά και στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ιονόσφαιρα : Τροφός των Καταιγίδων

Η ενέργεια των καταιγίδων προέρχεται απο την Ιονόσφαιρα και αυτό συμβαίνει ως εξής: Kαθώς το σύστημα νεφών αναπτύσσεται υπάρχει κατάρρευση της ηλεκτρικής καταστάσεως στο άνω μέρος των νεφών. Το ρεύμα αρχίζει να ρέει στην κορυφή του νεφών, και καθώς τούτο συμβαίνει , αναπτύσσεται το μάτι της θύελλας. Το μάτι της καταιγίδος είναι κατ’ ουσίαν ένα ηλεκτρικό επίπεδο ρεύμα το οποίον κινείται προς τα πάνω σε σπειροειδή κίνηση , όπως ακριβώς το νερό στην οπή του μπάνιου που περιδινίζεται όταν ανοίξουμε την τάπα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με την περιδίνηση του τυφώνα προς τα άνω. Το ρεύμα αέρος που κινείται προς το κέντρον του τυφώνα ατμοποιεί ταχέως και παρασύρει το εξάτμιζόμενο ύδωρ απο την επιφάνεια της θάλασσας προς την κεντρική στήλη του τυφώνα, προς τα άνω στην ιονόσφαιρα. Επομένως δεν είναι η ενέργεια του θερμού ύδατος που δημιουργεί την περιδίνηση του τυφώνα, αλλά αυτή προέρχεται απο το ηλεκτρικό ρεύμα της ιονόσφαιρας. Καθώς σχηματίζεται το μάτι του τυφώνα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα το οποίον κινεί το ιονισμένο ρεύμα αέρος και δημιουργεί την στήλη η οποία κινείται πάνω στον ωκεανό.
. .
Τα Λέηζερ σέρνουν τις Καταιγίδες ;

Οσο μεγαλύτερο είναι το ηλεκτρικό ρεύμα τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια που διαθέτει ο τυφώνας , καθορίζοντας την κατηγορία του. Αν πάρουμε ένα Λέιζερ και φωτίσουμε με αυτό κάτω μεγεθύνουμε και ιονίζουμε το ίχνος μεταξύ της Ιονόσφαιρας και της καταιγίδας. Τότε αρχίζουμε να γινόμαστε ικανοί να αυξήσουμε την ενέργεια της καταιγίδος. Εάν φέρουμε την δέσμη του δορυφόρου στην περιφέρεια του ματιού, τότε αρχίζουμε να σύρουμε την καταιγίδα ολόγυρα σαν να βάζουμε ένα χαλκά στην μύτη της αρκούδας και την σύρουμε . Είναι προφανές ότι οι τυφώνες Jean τον περασμένο χρόνο και η Katrina τώρα χειραγωγήθηκαν. Η Νέα Ορλεάνη σώθηκε χάρις στα έλη τα οποία απερρόφησαν την μεγαλύτερη ενέργεια του τυφώνα Κατρίνα. Η καταστροφή της Νέας Ορλεάνης οφείλεται στην εσκεμμένη ανατίναξη των αναχωμάτων, η οποία σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες έγινε με εκρηκτικά την επομένη ημέρα της διελεύσεως του Κατρίνα.

Και το ερώτημα που γεννάται ;
-Ποιός ανατίναξε τα αναχώματα και γιατί ;


Οι ΗΠΑ τρωτές σε Καταιγίδες

Ποιός ελέγχει αυτούς τους δορυφόρους; Στον ανίδεο λαό είπαν ότι τάχα οι Ρώσσοι προξένησαν την καταστροφή της Νέας Ορλεάνης. Ομως οι Ρώσσοι έδωσαν στους Αμερικανούς την πατέντα της τεχνολογίας χειραγωγήσεως του καιρού στην δεκαετία του 90’, μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως . Πως το ξέρω; Μα εγώ έδωσα στους Σοβιετικούς ατμοσφαιρικούς επιστήμονες την πατέντα. Αυτοί μετέφρασαν τις επιστημονικές μου σημειώσεις στα Ρωσσικά και τις δείδαξαν στα Πανεπιστήμια . Ο Dr. Demetrov και η ομάδα του μετέφρασαν τα γραπτά μου στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 90’ και ανέπτυξαν την τεχνολογία χειραγωγήσεως του καιρού την οποίαν κατόπιν έδωσαν στους Αμερικανούς μετά την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως. Και αυτό το έκαναν διότι όπως αντιλαμβάνεσθε η Ρωσσία δεν έχει τυφώνες. Αντίθετα, η Αμερική είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο πάσης άλλης απο τυφώνες. Ως γνωστόν, η Αμερική είναι δυτικά του Ατλαντικού και ανατολικά του Ειρηνικού ωκεανού , οι οποίοι δημιουργούν τυφώνες.

Ποιός χειραγωγεί τον Καιρό;

Ποιός θα μπορούσε να το κάνει αυτό, δηλαδή την χειραγώγηση του καιρού; Ξεκάθαρα αυτή γίνεται απο την ομάδα επιστημόνων και τεχνικών με την βοήθεια των δορυφόρων που έχουν εκτοξευθεί απο τις ΗΠΑ. Ποιός το κάνει αυτό; Λοιπόν εσείς αντιλαμβάνεσθε ότι δεν είναι δική σας η κυβέρνηση, είτε είναι ο Μπους ή ο Κλίντον στην εξουσία. Αυτοί είναι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία είναι η μετωπική οργάνωση για τις μεγάλες ομάδες των λαών, η οποία χειραγωγεί και διευθύνει την παγκόσμια πολιτική, την οικονομία κλπ. Και αυτό είναι ευρέως γνωστόν στους κύκλους της CIA κλπ ότι εκείνοι δεν δύνανται να ρίξουν τις ΗΠΑ μέχρις ότου φτιάξουν ή δεν μπορέσουν να φτιάξουν την Νέα Τάξη Πραγμάτων .

Ο Ρόλος της FEMA

Υπάρχουν πολύς κόσμος που αναμένει το δεύτερο κύμα , ένα είδος βιοχημικής τρομοκρατίας, ή πιθανόν μιάς πυρηνικής επιθέσεως σε μιά μεγάλη Αμερικανική πόλη. Ο πρόεδρος μας George W., υπέγραψε μιά εκτελεστική διαταγή το βράδυ του Σαββάτου προτού χτυπήσει και τα ρίξει όλα ο τυφώνας Κατρίνα, δίνοντας πλήρη εξουσιοδότηση στην Υπηρεσία Επειγούσης Ανάγκης(FEMA)
Γιατί λοιπόν δεν ήσαν επί τόπου με τρόφιμα μετά την παρέλευση του τυφώνος;
Ενας φίλος ονόματι Tom Kennedy, πράκτωρ της FEMA, στην συνέντευξη του από τον Dan Rather, μετά την 9-11, εδήλωσε: « Για τα πρακτικά, η FEMA έφθασε στην Νέα Υόρκη τη Δευτέρα το βράδυ 10 Σεπ. για να ετοιμασθεί και να αρχίσει δράση στις 11 Σεπ.» Δηλαδή ήτο μιά μέρα νωρίτερα διότι προφανώς εγνώριζε ότι κάτι θα γίνει στην πόλη. Αν αυτό δεν είναι συνωμοσία , τότε τι είναι;

Οσον αφορά τις απώλειες , απο τον τυφώνα Κατρίνα ανακοίνωσαν ότι έφθασαν σε μερικές εκατοντάδες νεκρούς. Από τον τοπικό γερουσιαστή ελέγετο ότι θα έφθαναν στις 10.000 νεκρούς . Από την FEMA σε περίπτωση θραύσεως των αναχωμάτων υπολογίζοντο σε 150.000 θύματα. Ακόμη όμως δεν εδόθη ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Και το χειρότερο ότι οι φτωχοί που έχασαν τα σπίτια τους στην Νέα Ορλεάνη δεν έχουν βάσει του νέου Νόμου το δικαίωμα να επανέλθουν στην περιοχή τους, η οποία θα λάβει μεγάλη αξία για άλλες χρήσεις.

Ο Δούρειος Ιππος της Συνωμοσίας
.
Και ενώ η FEMA υποτίθεται ότι πήγε στον τόπο της καταστροφής για να μοιράσει τρόφιμα , νερό , ρουχισμό , σκηνές και άλλη βοήθεια στον πληθυσμό, αυτή ασχολείτο με τις παρεμβολές των ραδιοφωνικών συχνοτήτων στην Νέα Ορλεάνη , το κόψιμο των τηλεφωνικών γραμμών, την καταστροφή με εκρηκτικά των αναχωμάτων, δημιουργώντας στον λαό πραγματικό χάος. Δεν είναι τυχαίο που ο λαός είπε την Νέα Ορλεάνη «Πόλη του Χάους»
ΟΙ ΗΠΑ διολισθαίνουν ραγδαία σε δικτατορία ανατολικού τύπου, με θεοκρατικές αντιλήψεις , στρατόπεδα συγκεντρώσεως σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας των Μέσων Ενημερώσεως και της παραβιάσεως του Αμερικανικού Συντάγματος. Ο Εβραιομασωνικός και Σιωνιστικός Δούρειος Ιππος έχει φυτευθεί μέσα στο σώμα των ΗΠΑ. Αυτός εξυφαίνει την Συνωμοσία της Νέας Τάξεως Πραγμάτων εναντίον όλων των λαών του κόσμου.

Συμπεράσματα από τον Τυφώνα Κατερίνα
Ο ποταμός Μισσισσιππής απομακρύνεται απο την πόλη και η πόλη βυθίζεται :
1) Ενεκα του βάρους της και διότι:
2) Δεν μπήκε μέσα νέα λάσπη(φερτή ύλη) επί πολλές δεκαετίες
3) Απεκόπη απο το φρέσκο νερό
4) Η ηπειρωτική πλάκα βυθίζεται στον Κόλπο του Μεξικού.
5) Η εντατική άντληση πετρελαίου και αερίου στην περιοχή δημιούγρησε τεράστια κοιλότητα στο υπέδαφος , η οποία τώρα συρρικνούται όπως ένα φουσκωμένο μπαλόνι που χάνει τον αέρα του.
Η Νέα Ορλεάνη θα γίνει Νέα Ατλαντίδα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ HAARP
Το Ρωσσικό Πρόγραμμα SURA

Ο Αμερικανός Μτεωρολόγος κ. Scott Stevens κατηγόρησε προσφάτως την Ρωσσία για τους κυκλώνες Κατρίνα και Ρίτα που έπληξαν τις Νότιες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτός υποστηρίζει ότι Ρώσσοι στρατιωτικοί ειδικοί ήσαν πίσω απο τους βίαιους κυκλώνες που κατέστρεψαν την Νέα Ορλεάνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Ρωσσία έχει κατασκευάσει μυστικές συσκευές απο την εποχή της Σοβιετικής Ενώσεως, οι οποίες προξενούν βλαβερές επιδράσεις στον καιρό Οι Αμερικανοί μετά την καταστροφή της Νέας Ορλεάνης ξέθαψαν την παλιά συνέντευξη του Ρώσου ακροδεξιού πολιτικού Vladimir Zhirinovsky, στην οποία αυτός «απειλούσε να εξαπολύσει πλημμύρες επάνω σε ολόκληρη την Αμερική όταν οι επιστήμονες μας αλλάξουν ελάχιστα το βαρυτικό πεδίο» . Τότε κανένας δεν έδωσε σημασία στον «πότη» αρχηγό του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος υποσχόταν την Δευτέρα Παρουσία για τις ΗΠΑ. Αλλά όταν η Κατρίνα χτύπησε τις Νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ και έπνιξε κόσμο, τότε ήλθαν και πάλι στο φως οι απίθανες φήμες για τα Ρωσσικά μετεωρολογικά και γεωδυναμικά Οπλα

α/ Αδικη η Επίθεση Αμερικανών κατά των Ρώσσων

Ρώσσοι πολιτικοί ακολουθούν τα σχέδια των Αμερικανών ιμπεριαλιστών και των στρατοκρατών, οι οποίοι επεξεργάζονται χειροποίητες καταστροφές και πλημμύρες. Ωστόσο εκείνοι δεν είναι ίσως ενήμεροι ότι και η Ρωσσία έχει ήδη φτιάξει εγκατάσταση παρόμοια με εκείνη του HAARP. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται Sura και είναι τόσο ισχυρή όσο και το HAARP, λένε οι Αμερικανοί για να επιρρίψουν την ευθύνη στην Ρωσσία. Η Sura βρίσκεται στην Κεντρική Ρωσσία , σε μιά απομακρυσμένη και απομονωμένη θέση, 150 χλμ από την πόλη Nizhny Novgorod. Η εγκατάσταση αυτή ανήκε στο κυριώτερο Ερευνητικό Ινστιτούτο των Ραδιοφυσικών Μελετών της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως . «Υπάρχουν τρεις παρόμοιες εγκαταστάσεις στον κόσμο:
1/ μία στην Αλάσκα(HAARP)
2/ μία στην Νορβηγία και
3/ μία στην Ρωσσία"
είπε ο Nikolai Snegirev, διευθυντής του ως άνω Ινστιτούτου. Η εγκατάσταση στην Ρωσσία λειτούργησε το 1981.
« Χρησιμοποιώντας αυτήν την μοναδική εγκατάσταση , οι ερευνητές επέτυχαν άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα αναφορικά με την συμπεριφορά της Ιονόσφαιρας. Αυτοί ανεκάλυψαν την επίδραση της γεννήτριας εκπομπής χαμηλής συχνότητος στην διαμόρφωση των ιονοσφαιρικών ρευμάτων. Αρχικά το Σοβιετικό Υπουργείο Αμύνης κατά το πλείστον χρηματοδοτούσε τον προυπολογισμό για τα ερευνητικά προγράμματα. Δυστυχώς , η έρευνα σταμάτησε και η εγκατάσταση έκλεισε μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως. Αυτόν τον καιρό ασχολούμεθα σε διεθνή προγράμματα για την έρευνα της Ιονοσφαίρας» είπε ο κ. Snegirev

β/ Ρωσσικά Μετεωρολογικά και Γεωμαγνητικά Επιτεύγματα

Η Sura είναι πεπαλαιωμένη και λίγο σκουριασμένη σήμερον. Ομως παρά τις αντιξοότητες αυτή είναι ακόμη εν λειτουργία. Υπάρουν ευθείες γραμμές(οριζόντιες κεραίες) των 20 μέτρων επί μιάς εκτάσεως 9 εκταρίων. Ενας γιγάντιος πομπός, σε μέγεθος μιάς αγροικίας, ίσταται στο κέντρον του πεδίου. Ο πομπός χρησιμοποιείται για την μελέτη ακουστικών συχνοτήτων στην ατμόσφαιρα. Οι ερευνητές στην Sura δεν δύνανται ακόμη να διασυνδέσουν παρόμοιους τυφώνες με την Κατρίνα και Ρίτα. Τουλάχιστον εκείνοι λένε ότι δεν μπορούν . Η δυνατότητα των ευκολιών τους είναι πολύ μικρή για μιά τόσο μεγάλη διαταραχή. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί έχουν τα μέσα να αναπτύξουν το HAARP για μιά μείζονα παρέμβαση στον καιρό. «Αλλά ακόμη δεν είναι σε θέση να προξενήσουν φυσικές καταστροφές» είπε ο κ.Yuri Tokarev επικεφαλής του τμήματος της ηλιακής και γήινης σχέσεως του Ερευνητικού Ινστιτούτου των Ραδιοφυσικών Μελετών . Πάντως οι Ρώσσοι διεξάγουν έρευνα (σε μικρότερη όμως κλίμακα απο τις ΗΠΑ) για την σχέση μεταξύ της φυσικής καταστροφής και των διαταραχών στην ιονόσφαιρα και μαγνητόσφαιρα. Οι τεχνολογίες των μυστικών Ινστιτούτων Ερεύνης -τα οποία συνήθως είναι διαβαθμισμένα απο πλευράς ασφαλείας- είναι επισκέψιμα σε μη στρατιωτικούς ερευνητές. Μία απο τις εν λόγω συσκευές εδοκιμάσθη προσφάτως χάρις στην υποστήριξη της Ρωσσικής Ακαδημίας Επιστημών.
«Είχαμε αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του πρώτου πειράματος της ιονοσφαιρικής γεννήτριας» είπε ο ακαδημαικός Mikhail Shahramanyan . Ενα ρεύμα απο ιονισμένο οξυγόνο ανέβηκε επάνω και μπορούσε να κάνει είτε τοπική διάλυση των νεφών ή να φέρει σύννεφα στον ουρανό, εξαρτώμενο απο την μέθοδο εργασίας της συσκευής. Κατορθώσαμε να σχηματίσουμε σύννεφα σωρειτών στον συννεφιασμένο ουρανό στο Ερεβάν τον Απρίλιο 2004. Χρησιμοποιήσαμε δύο συσκευές τύπου GIONK όταν οι ουρανός ήτο καθαρός. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που επικυρώθησαν από ανεξάρτητους παρατηρητές, μεταξύ 15ης Απριλίου 2004 έως την 16ην Απριλίου στο Ερεβάν η βροχόπτωση έφθασε στο 25mm-27mm, είπε ο ακαδημαικός Shahramanyan.
Οι Εναέριοι Ποταμοί
Τα ύδατα δεν είναι μόνον υπόγεια και επιφανειακά όπως γνωρίουμε μέχρι σήμερον Εχουν ανακαλυφθεί πέντε μεγάλοι ποταμοί σε ύψος 3-5 χλμ που ρέουν υπό μορφή υδρατμών και χύνουν νερά που μπορούν να συγκριθούν με την ροή του Αμαζονίου . Με τον επηρεασμό με ηλεκτρονικά και γεωδυναμικά πεδία των Ουράνιων Ποταμών είναι δυνατόν είτε να στρέψουν τις βροχές σε άλλα μέρη , ή βάζοντας μερικό φραγμό στην ροή τους να τον εξαναγκάσουν να δώσουν πλημμύρες σε ορισμένα μέρη. Μήπως βιώνουμε τις συνέπειες τέτοιων πειραμάτων και δεν το ξέρουμε;

3/ Το Πρόγραμμα του Ηλεκτρομαγνητικού Παλμού(ΕΜΡ)
Εάν γίνει μια πυρηνική έκρηξη σαν αυτή της Χιροσίμα(10-20 kilotons) θα μπορούσε να παράγει έναν Ηλεκτρο-Μαγνητικό Παλμό(ΕΜP) ικανόν να κάψει τα κυκλώματα των ηλεκτρονικών συσκευών κατά μήκος της ηπείρου. Η Επιτροπή ΗΜΠ σημειώνει σε μία απο τις δύο μελέτες της, ότι η ατμοσφαιρική πυρηνική δοκιμή του θερμοπυρηνικού όπλου Starfish Prime που έγινε το 1962 , ισχύος 1,4 μεγατόνων , που εξεράγη 250 μίλια άνω των νησιών Τζόνσον στον Ειρηνικό επηρέασε τους λαμπτήρες των δρόμων, τους διακόπτες ρεύματος, στους σταθμούς αυτοκινήτου και ραδιοφώνου στην Χαβάη 800 μίλια προς βορράν. Παρά το γεγονός ότι η επίδραση δεν ήτο πλήρως ολοκληρωμένη, ο Φυσικός Michael P. Bernardin του Εθνικού Εργαστηρίου Λος Αλαμος είπε ότι: «τα 30 νήματα των βλαμμένων λαμπτήρων των οδών{εξ αιτίας του ΗΜΠ εκ του Starfish Prime's } αντιπροσώπευε μόνον σχεδόν το 1% των λαμπτήρων των οδών της Ουάχου εκείνο τον καιρό. Τέτοιες πυρηνικές εκρήξεις στα ανώτερα στρώματα της στρατοσφαίρας έγιναν τρεις ως σήμερον και τα αποτελέσματα ήσαν ολέθρια. Αν όμως αυτά συνέβαιναν σε τόσο μεγάλες αποστάσεις απο το σημείο της έκρηξης, τότε στο σημείο μηδέν και πέριξ τούτου θα συμβούν φοβερά φαινόμενα ήτοι: Αυτοκίνητα δεν θα παίρνουν εμπρός, ηλεκτρικές και τηλεφωνικές γραμμές θα καταστραφούν, θα καούν τα κυκλώματα των ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν , τα ενοποιημένα δίκτυα των ηλεκτρονικών συστημάτων δεν θα λειτουργούν κ.α.
α/ Πόλεμος Επιστημονικής Φαντασίας;
Οταν οι ξένοι για πρώτη φορά εμφανίσθηκαν στην επιστημονική ταινία Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ(War of the Worlds) το καλοκαίρι της δεκαετίας του 1950 αυτοί ακολουθούντο από έντονη ηλεκτρική καταιγίδα η οποία γεννάται απο αυτό που ονομάζουμε σαν Ηλεκτρο-Μαγνητικό Παλμό(ΕΜP) Βεβαίως τότε οι εξωγήινοι προχώρησαν να καταστρέφουν και να εξοντώνουν ανθρώπους με τις εξωτικές σαν αράχνη μηχανές τους. Ομως ο ΕΜΡ δεν είναι επιστημονική φαντασία. Μιά επιτροπή υπό την εντολή του Κογκρέσου έβγαλε στο φως της δημοσιότητος τα αδιαβάθμητα συμπεράσματα της. Σσύμφωνα με αυτά προβλέπουν την έκρηξη μιάς πυρηνικής κεφαλής απο τρομοκράτες υπεράνω των ΗΠΑ , ξεχύνοντας ένα Ηλεκτρο-Μαγνητικό Παλμό καταστροφικών διαστάσεων ο οποίος θα βυθίσει την κοινωνία των πληροφοριών του 21ου αιώνα στο σκοτάδι. Το έγγραφο καταλήγει ότι απαιτούνται επειγόντως $ 20-200 δισ . δολάρια για τα επόμενα είκοσι χρόνια προκειμένου να σκληρύνουμε την ζωτική υποδομή της Αμερικής (λ.χ ηλεκτρική βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες) απο τον ΕΜΡ. Μιά άλλη πρόταση ήτο ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν δυνατότητα ταχείας αναχαίτισης για να αποτρέψουν την εκτόξευση.
β/ Σκοπός τους «Ο Πόλεμος των Αστρων»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής φυσικός Lowell Wood επιβεβαίωσε ότι η πρόταση περιελάμβανε Εθνική Πυραυλική Αμυνα. Καθώς η Επιτροπή επιχειρηματολογεί , ακόμη και ένας πύραυλος μπορούσε να σιγήσει ολόκληρη την Αμερική , που είναι ισχυρό επιχείρημα για την Αντιβαλλιστική Αμυνα. Τα μέλη της Επιτροπής για την εκτίμηση της απειλής κατά των ΗΠΑ από κάποια επίθεση με ΕΜΡ έχουν εντυπωσιακούς τίτλους , ακόμη δε είναι βαθειά συνδεδεμένα με τους οργανισμούς και την αμυντική βιομηχανία που είναι υπέρ της Αντιβαλλιστικής Αμύνης. Αυτό φυσικά δημιουργεί σοβαρά ερωτιματικά της αξιοπιστίας των. Είναι πράγματι το σενάριο για τον ΕΜΡ πραγματοποιήσιμο ή είναι μιά εκφοβιστική απάτη των πολεμοκαπήλων για την υποστήριξη της ατζέντας της Αντιβαλλιστικής Αμύνης;
Σύμφωνα με τον Charles Ferguson , ένα ειδικό επί της πυρηνικής τρομοκρατίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων(το διαβόητο CFR) οι τρομοκράτες θα είναι δύσκολο να αποκτήσουν ένα πυρηνικό όπλο ή το απαιτούμενο σχάσιμο πυρηνικό υλικό. Επιπροσθέτως, οι τρομοκράτες πιθανόν να χρησιμοποιούσαν απλά μέσα εξαπολύσεως όπως λ. χ ένα φορτηγό όχημα και να του κάνουν έκρηξη σε μιά πόλη για να προξενήσουν μαζικές απώλειες, παρά να εκτοξεύσουν μιά πυρηνική κεφαλή στον ουρανό με την ελπίδα να προξενήσουν ένα ΕΜΡ. Η Επιτροπή για τον ΕΜΡ επιχειρηματολογεί ότι είναι δυνατή η εκτόξευση με πύραυλο τύπου SCUDs, η αγορά του οποίου ανέρχεται σε $100,000 και για το νέο μοντέλο λέγει ένας άλλος ειδικός , ο Steve Zaloga, θα κοστίσει $ 1 εκατομ. και περισσότερο για το σύστημα εκτοξεύσεως. Εκείνο που δεν μας λένε είναι πως θα τα περάσουν μέσα στην Αμερική , που υποτίθεται ότι διαθέτει τα πιό αυστηρα μέτρα ασφαλείας στον κόσμο. Μήπως οι ίδιοι οι τρομοκράτες είναι και αντιτρομοκράτες και παίζουν τους «κλέφτες και χωροφυλάκους» Γι’ αυτό δεν χωράει αμφιβολία.
γ/ Το Ιράν ο «Κακός Δαίμων»
Και για να δέσει το πράγμα βάζουν και το Ιράν στο χορό. Παρότι το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα και εκτοξευτές μακρού βεληνεκούς, αλλά υποθέτουν οι εγκέφαλοι , όταν θα διαθέτει τέτοια όπλα μπορεί να εκτοξεύσει μιά πυρηνική κεφαλή. Κι’ αν φυσικά ποτέ του δεν θα αποκτήσει τέτοιες δυνατότητες, δεν χάλασε και ο κόσμος. Διότι στο μεταξύ θα έχει παλιώσει η πολυδάπανη Αντιβαλλιστική Αμυνα και θα προτείνουν ένα νέο ακόμη πιό ακριβό οπλικό σύστημα που κατά φαντασία μπορεί να φτιάξει κάποια άλλη άτακτη χώρα, όπως λ. χ η Κίνα . Εργο χιλιοπαιγμένο, τελευταία φορά στο Ιράκ με τα Οπλα Μαζικής Καταστροφής, που δεν βρέθηκαν πουθενά γιατί δεν υπήρχαν. Ολα ήσαν ψέμματα των εξουσιαστών και των εμπόρων όπλων και συναφών εταιρειών . Σημασία δεν έχει αν υπάρχουν αποδείξεις περί εχθρικής απειλής. Αρκεί ακόμη και ένα άρθρο ενός πρακτοράκου της CIA για εντελώς διαφορετικό πράγμα (λ. χ για συμβατική απειλή ) ή μιάς χρυσοπληρωμένης επιτροπής ασυνείδητων επιστημόνων για να δέσει η κατηγορία περί πυρηνικής απειλής ΕΜΡ. Η διασύνδεση είναι έργο των συνωμοτικών εγκεφάλων της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου.
δ/ Ολα πάνω στο Ψέμμα και στην Απάτη
Επικαλούνται το θερμοπυρηνικό όπλο Starfish Prime το οποίον όμως ήτο εκατοντάδες φορές ισχυρότερο απο την βόμβα της Χιροσίμα. Τώρα πως θα βρεθεί αυτό το όπλο-μαμούθ , αρκεί που υπάρχει στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ , όπου έχουν εύκολη πρόσβαση οι συνωμοτικές συμμορίες που προσποιούνται τους τρομοκράτες. Δύο ειδικοί επί των πυρηνικών όπλων και του ΕΜΡ του Πενταγώνου, οι Garwin και Philip Coyle, δεν συμφωνούν ότι πυρηνικά όπλα της τάξεως των 10-20 κιλοτόνων μπορούν να δημιουργήσουν ΕΜΡ. Σίγουρα αυτοί πολύ σύντομα θα χάσουν τη θέση τους. Και καταλήγει ο κ. Coyle ότι εφ’ όσον οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δημιουργήσουν ΕΜΡ με όπλα διαστάσεων Χιροσίμα, πως θα επιτύχει κάποια άλλη καθυστερημένη χώρα ένα τέτοιο τεχνολογικό κατόρθωμα (Global Security Newswire) ; Και συνέχισε στο σχετικό ηλεκτρονικό του γράμμα ότι τα πορίσματα της Επιτροπής του Κογκρέσου είναι εξωγκομένα ωσάν να ήσαν σωστοί τεχνολογικοί γίγαντες οι « τρομοκρατικές» χώρες . Και εκείνοι- οι «επιστήμονες» της επιτροπής- δεν απάντησαν.
ε/ Ολοι τους Ανθρωποι του Στρατιωτικο-Βιομηχανικού Συμπλέγματος
Εξ άλλου το Κέντρον Διεθνών Σχέσεων που παρακολουθεί κατά πόδας την δράση του Στρατιωτικο-Βιομηχανικού Συμπλέγματος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής William R. Graham «είναι η προσωποποίηση του Στρατιωτικο-Βιομηχανικού Συμπλέγματος» Και πράγματι ο William R. Graham υπήρξε πρώην επιστημονικός σύμβουλος του αλήστου μνήμης προέδρου Ρήγκαν. Ο ίδιος άνθρωπος ήτο εντεταλμένος απο τον υπουργό αμύνης Donald Rumsfeld για την εκτίμηση των απειλών κατά των ΗΠΑ απο βαλλιστικούς πυραύλους και σήμερον ίσως είναι ο ίδιος ή κάποιος σαν αυτόν να δίνει τις ίδιες ολέθριες για του λαούς συμβουλές, αλλά τόσο κερδοφόρες για το Στρατιωτικο-Βιομηχανικό Σύμπλεγμα . Περιττόν να αναφέρουμε ότι ο ίδιος άνθρωπος συνδέεται με τον αντιπρόεδρο της Στρατηγικής Ολοκληρώσεως των Επιχειρήσεων της Πυραυλικής Πτέρυγος ( Missile Defense Systems) της Boeing's κ. Charles Kupperman . Τι σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν απειλές. Αυτές πρέπει να βρεθούν εκ του μηδενός. Διότι αλλιώς το στρατιτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα θα σταματήσει να γιγαντώνεται με τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων, αλλά και με το αίμα των άλλων λαών του κόσμου, που δέχονται τις βόμβες και τους πυραύλους στο κεφάλι τους και των άλλων που υποχρεώνονται να αγοράζουν τα πανάκριβα οπλικά τους συστήματα σαν λύτρα προστασίας από την σπείρα των γκάνκστερ της Ουάσιγκτον. Ολες οι Επιτροπές και τα Κέντρα Ιδεών(think tank) εργάζονται πυρετωδώς αυτόν τον καιρό για να «τεκμηριώσουν» την απειλή για να προχωρήσει η «Στρατικοποίηση του Διαστήματος» Πρόκειται για το παλιό Πρόγραμμα του Πολέμου των Αστρων(SDI) ο οποίος μετονωμάσθηκε σε Οργανισμό Βαλλιστικής και Πυραυλικής Αμύνης(Ballistic Missile Defense Organization) Η δουλειά αυτή έχει αστρονομικό χρήμα. Από κοντά και ο βουλευτής Rep. Curt Weldon, R-Pa. και ο γερουσιαστής Sen. Jon Kyl, R-Ariz που στηρίζουν την απειλή από ΕΜΡ στο Κέντρο για την Πολιτική Ασφάλειας. Ολα όμως γίνονται όχι φυσικά με το αζημίωτο.
Ο εν λόγω κύριος William R. Graham τυγχάνει να είναι και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας National Security Research, Inc. (NSR) από το 1997. Η μικρή αλλά ανθηρή αυτή εταιρεία ανέλαβε έργο $250 εκατ για την ανάπτυξη συστημάτων προστασίας απο τον ΕΜΡ. Επιπροσθέτως, είναι μέρος του ομίλου SPARTA που θα παρέξει συμβουλές και τεχνική βοήθεια Scientific Engineering and Technical Assistance (SETA) για την υποστήριξη του Οργανισμού Πυραυλικής Αμύνης & Διευθύνσεως Μάχης/ Διοικήσεως & Ελέγχου (MDA/BC). Ο λαός μας λέει «Graham κερνάει και Graham πίνει» Εις υγείαν «πατριώτες» Αμερικανάκια!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
ΝΙΚΟΛΑ ΤΕΣΛΑ: Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
Η Βιογραφία του Τέσλα
Τα πρώτα χρόνια :Γεννημένος στο Σμίλιαν στη περιοχή Λίκα της σημερινής Κροατίας, ανήκε στη Σερβική κοινότητα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας και αργότερα έγινε αμερικανός πολίτης. Πατέρας του ήταν ο ορθόδοξος ιερέας του χωριού Σμίλιαν (το όνομα του χωριού προέρχεται από τη σέρβικη λέξη για το φυτό Αμάραντος που είναι смиље / smilje [σμίλιε]) Μιλούτιν Τέσλα (1819-1879) ενώ μητέρα του ήταν η Γκεοργκινα-Τζούκα Μάντιτς (1822-1892), κόρη ορθόδοξου ιερέα ενώ και τα αδέρφια της ήταν μέλη του κλήρου της χώρας ο ένας ήταν ο Μητροπολίτης Νίκολα Μάντιτς και ο άλλος ο μοναχός Πέταρ Μάντιτς. Επίσης είχε έναν μεγαλύτερο κατά δέκα χρόνια αδερφό τον Ντάνε Τέσλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του, όταν ο Νίκολα ήταν τριών ετών, πέφτοντας από το άλογο όταν έκανε ιππασία. Ο Νίκολα από μικρή ηλικία εντυπωσιάστηκε από το φαινόμενο του ηλεκτρισμού όταν άρχισε να τρίβει τα τριχώματα των ζώων που είχανε στο πατρικό του. Από μικρός ήταν βιβλιόφιλος καθώς διάβαζε τα περιοδικά που δημοσίευε ποίηση ο πατέρας του και λάτρευε τον Ιούλιο Βέρν (1828-1905) και τον Εμίλ Ζολά (1840-1902).
Σπουδές
Το 1863 μετακομίσαν με τους γονείς του στο Γκόσπιτς όπου ο Νίκολα έλαβε τη βασική εκπαίδευση και έμαθε τη γερμανική γλώσσα. Το 1870 ο Νίκολα συνέχισε την εκπαίδευση του μέχρι το 1873 στο Real Gymnasium στη πόλη Ράκοβατς, κοντά στο Κάρλοβατς (σημερινό Κόρντουν) όπου και έμενε στο σπίτι της θείας του Στάνκα Μπράνκοβιτς. Εκεί ο καθηγητής του Μάρτιν Σέκουλιτς, μαζί με το συμμαθητή του Ιούλιους Μπαρτόκοβιτς, τον παρότρυναν να ασχοληθεί περισσότερο με τη μελέτη του ηλεκτρομαγνητισμού. Τελικά στις 26 του Ιουνίου του έτους 1873 αποφοίτησε με βαθμό «πολύ καλά» και επέστρεψε στη γενέτειρα του όπου προσβλήθηκε από χολέρα. Το 1875 θεραπευμένος από την αρρώστια ζήτησε και του δόθηκαν δυο υποτροφίες από τη διοίκηση της Βόινα Κράνα και από τη Στρατιωτική Περιφέρεια του Κάρλοβατς για την Ανώτατη Πολυτεχνική Σχολή του Γκράτς, αξίζει να αναφέρουμε ότι άλλες τρεις παρόμοιες σχολές βρισκόντουσαν στη Βιέννη, στο Μπρνο και στη Πράγα. Στο Γκράτς ο Νίκολα έγινε μέλος της σερβικής εθνικιστικής φοιτητικής ομάδας Σερμπάντια η οποία του χρηματοδότησε διαλέξεις όπως τη «Περί Τριχοειδών Αγγείων» και «Περί Μυτών» ενώ επίσης τον βοηθούσαν να ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις. Το 1877 αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να καλύψει οικονομικά τις σπουδές του με συνεπακόλουθο να στραφεί στην άσωτη ζωή. Το 1878 το πανεπιστήμιο των έδιωξε από τους χώρους του χωρίς φυσικά να αποκτήσει το πτυχίο του. Το 1879 ο Νίκολα επιστρέφει για το θάνατο του πατέρα του στη γενέθλια πόλη του αλλά δεν κάθεται για πολύ καθώς εγγράφεται στη φυσικομαθηματική σχολή της Πράγας. Αντιμετώπισε όμως πάλι οικονομικά προβλήματα και έτσι σε ηλικία 24 ετών έφυγε από τη Πράγα χωρίς να αποκτήσει πάλι κάποιο πτυχίο ενώ αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές και να αφοσιωθεί στη τεχνική εμπειρία. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα όταν σπούδαζε ηλεκτρολογία - μηχανολογία και μαθηματικά στο Πολυτεχνείο του Graz της Αυστρίας, ο πρόωρα ανεπτυγμένος Tesla ανέπτυξε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το εναλλασσόμενο Ρεύμα και τον Βολταίρο. Δεν αποφοίτησε όμως ποτέ, επειδή πιθανότατα αποβλήθηκε λόγω άσωτης συμπεριφοράς. Το 1882, αφού 'έχασε' 2 χρόνια στην Πράγα, η οικογένεια του Nikola του εξασφάλισε μια δουλειά στο επιτελείο της Edison Telephone Company στο Παρίσι. Εκεί έκανε τόσο καλή δουλειά βελτιώνοντας κι επισκευάζοντας τις μηχανές στους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας που είχε η εταιρεία στην Γαλλία και την Γερμανία που τον παρουσίασαν στον ίδιο τον Thomas Edison με προσωπική επιστολή, στην οποία αναφερόταν: "γνωρίζω δύο σπουδαίους άνδρες. Ο ένας είστε εσείς κι ο άλλος είναι αυτός ο νέος άνδρας."
Αρχή της καριέρας του
Μετά τη Πράγα φεύγει για τη Βουδαπέστη όπου βρίσκει εργασία ως τεχνικός σχεδιαστής στο Κεντρικό Τηλεγραφικό Γραφείο της Ουγγαρίας. Οι ικανότητες του ξεχώρισαν και για αυτό σύντομα έγινε προϊστάμενος του τηλεφωνικού κέντρου της πόλης. Αργότερα η διεύθυνση του γραφείου τον στέλνει στο Παρίσι ως εξωτερικό συνεργάτη. Το 1883 του δόθηκε η ευκαιρία να αφήσει έκθαμβους τους πάντες στα γραφεία της εταιρείας Edison’s Club for Europe για την οποία εργαζόταν, όταν τον έστειλαν να διορθώσει τον ηλεκτρικό σταθμό του Στρασβούργου στον οποίο σημειώθηκε έκρηξη ακριβώς όταν τον επισκεπτόταν ο Γερμανός Κάιζερ Γουλιέλμος ο Α’. Ο Τέσλα διόρθωσε τη βλάβη και το σταθμό με επιτυχία το 1884 οπότε ο Τσάρλς Μπάρτσελορ τον συμβούλεψε να επισκεπτεί τον Τόμας Άλβα Έντισον (1841-1931).
Ο Τέσλα στις Η.Π.Α.
Ο Τέσλα ακολούθησε το κύμα μετανάστευσης προς την Αμερική έχοντας στις τσέπες του μόνο 4 σεντς, μερικά τεχνικά διαγράμματα και το τετράδιο στο οποίο έγραφε ποίηση. Εφτασε στις Η.Π.Α. το 1884 με το πλοίο Saturnia στα 28 του χρόνια. Αμέσως πήγε και συναντήθηκε με τον Έντισον, ο οποίος του ανέθεσε τη πρώτη του δουλειά. Να επισκευάσει τη γεννήτρια του ατμόπλοιου Όρεγκον. Οι σχέσεις των δυο αντρών δεν ήταν ποτέ καλές διότι ο Έντισον ήταν άνθρωπος πρακτικός και βασιζόταν περισσότερο στην εργατικότητα και στις εμπειρίες του, πράγμα που ερχόταν σε αντίθεση με τον Τέσλα που ήταν ένας άνθρωπος με ιδανικά, διανοούμενος και πιο πολύ θεωρητικός. Ακόμα είχαν διαφωνίες στο αντικείμενο τις δουλείας τους καθώς ο Έντισον ήταν υποστηρικτής της χρήσης του συνεχούς ρεύματος ενώ ο Νίκολα υποστήριζε τη χρήση του εναλλασσόμενου ρεύματος. Φήμες θέλουν τον Έντισον να είχε ενοχληθεί από την ενασχόληση του Τέσλα με μυστικιστικές θεωρίες και πειράματα. Γεγονός είναι πάντως ότι οι δρόμοι των δυο μεγάλων εφευρετών να χωρίζουν κάπου στο 1886 και ο Τέσλα μετά από κάποιες αποτυχημένες επιχειρηματικές του ενέργειες να βρίσκει νέο χρηματοδότη για τα πειράματα του το 1887. Ο νέος χρηματοδότης ήταν ο διευθυντής της τηλεγραφικής εταιρείας Western Union Α. Μπράουν, ο οποίος του έστησε το εργαστήριο του, λίγα τετράγωνα πιο πάνω από το εργαστήριο του Έντισον, στην οδό Liberty στον αριθμό 89. Τον Οκτώβρη του 1887 η πατέντα του με το όνομα Πολυφασικό Σύστημα Τέσλα κατοχυρώθηκε στην Αμερικάνικη Επιτροπή Ευρεσιτεχνιών. Το 1888 ο Τέσλα έδωσε μια διάλεξη με θέμα «Το Νέο Σύστημα Κινητήρων και Μετασχηματισμών Εναλλασσόμενου Ρεύματος», στο Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ηλεκτρομηχανικής, η οποία έδωσε το έναυσμα στον βιομήχανο Τζώρζ Γουέστινχαουζ (1846-1914) να συνεργαστεί μαζί του. Ο Έντισον με τον χρηματοδότη του Μόργκαν άνοιξαν μέτωπο δυσφήμισης εναντίον του Τέσλα και των χρηματοδοτών του Γουέστινχαουζ και Μπράουν και ειδικά όταν ο τελευταίος πούλησε στις φυλακές Σινγκ-Σινγκ το σχέδιο κατασκευής και λειτουργίας της ηλεκτρικής καρέκλας με εναλλασσόμενο ρεύμα του Τέσλα. Η διοίκηση συμφώνησε και το 1890 έπειτα από πολλές επαναλήψεις εκτέλεσαν τον πρώτο κατάδικο στην ηλεκτρική καρέκλα, τον Γουίλιαμ Κέμλερ. Στη συνέχεια ο Γουέστινχάουζ αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και δεν μπόρεσε να καταβάλλει την αμοιβή του Τέσλα, ο οποίος όμως συνέχιζε να δουλεύει αφιλοκερδώς για αυτόν. Την ίδια στιγμή η εταιρεία του Μόργκαν, Thompson Huston “άνθιζε” και εξαγόρασε την General Electric του Έντισον, η οποία συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα με την ίδια ονομασία.
Όταν ο Τέσλα κι ο Edison συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1884, ο 'Μάγος του Menlo Park' ήταν ένας ισχυρός και πλούσιος άνθρωπος, βαθιά αναμεμειγμένος σε μάχες για πατέντες και πνευματικά δικαιώματα τόσο για τη λάμπα φωτισμού όσο και για το μικρόφωνο. Παρείχε επίσης ενέργεια στο Manhattan κι ηλεκτρικό φως στο Roselle του New Jersey ενώ παράλληλε προσπαθούσε να αντικαταστήσει τον φωτισμό γκαζιού - που αποτελούσε μονοπώλιο με τον δικό του: το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο Τέσλα εντυπωσίασε τον Edison, παρόλο που οι διαφορές στις προσωπικότητες τους ήταν εμφανείς: Ο Tesla ήταν ηθικός, σχολαστικός, λεπτοκαμωμένος κι ονειροπόλος. Ο Edison ήταν ανέντιμος, ανοργάνωτος κι άρτιος εφευρέτης. Έδωσε επίσης την ευκαιρία στο νεαρό ιδεαλιστή να αποκτήσει την πρώτη του εμπειρία με την σκληρή πραγματικότητα του επιχειρηματικού κόσμου παρόλο που ο Τέσλα δεν άδραξε ποτέ αυτή την ευκαιρία σε μεγάλο βαθμό.
Όταν ο Τέσλα προσφέρθηκε να αυξήσει την αποδοτικότητα των κινητήρων της εταιρίας, ο Edison του έδωσε την εποπτεία ενώ υποσχέθηκε να του δώσει 50.000 δολάρια όταν θα τελείωνε το έργο. Ο Τέσλα δούλευε νυχθημερόν για σχεδόν ένα χρόνο, κάνοντας γενικές επισκευές κι αυτοματοποιήσεις των κινητήρων στα εργαστήρια του Edison, βρίσκοντας παράλληλα και πατέντες για πολλά καινούρια πράγματα. Όταν αυτό το εγχείρημα ολοκληρώθηκε κι επισκέφθηκε τον εργοδότη του για την συμφωνημένη αμοιβή, απογοητεύτηκε όταν τον άκουσε να καγχάζει λέγοντας: " Τέσλα, δεν καταλαβαίνεις το αμερικάνικο χιούμορ μας."
Αηδιασμένος από αυτήν την έλλειψη τιμής κι ηθικής που είδε, ο Τέσλα παραιτήθηκε από την εταιρία. Ίσως να συνειδητοποίησε ότι η παραμονή του στον Edison ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στο συνεχές ρεύμα θα τον οδηγούσε σε αδιέξοδο αν ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρο του περί εναλλασσόμενου ρεύματος. Σύντομα τον προσέγγισαν κάποιοι επενδυτές ώστε να ιδρύσει την δική του εταιρία, την Tesla Electric Light Company, για την οποία πατένταρε ένα καινούριο βολταϊκό φωτισμό όμως για μια ακόμα φορά έπεσε θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Αναγκάστηκε να φύγει από την εταιρία ύστερα από ένα χρόνο κι αποζημιώθηκε με μια εγγύηση επί του - μικρής αξίας αποθέματος.
Την άνοιξη του 1886 ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση εκείνης της χρονιάς εγκαταλείποντας τη Νέα Υόρκη έως ότου η κρίση ξεπεράστηκε τον επόμενο χρόνο. Ο επικεφαλής του εργατικού προσωπικού του ο οποίος δεν απασχολούταν κι εκείνος ανάλογα με τις ικανότητες του τον συνέστησε στον AK Brown, μάνατζερ της Western Union Telegraph Company. Ο Brown εντυπωσιάστηκε από την θεωρία του Τέσλα για το εναλλασσόμενο ρεύμα και τον εφοδίασε με μια εταιρία, την Tesla Electric Company, καθώς κι ένα εργαστήριο στην 33η οδό της 5ης Λεωφόρου.
Έτσι, μετά από μια θυελλώδη αρχή, η ζωή του Νίκολα Τέσλα άρχισε να μετατρέπεται σε ένα μύθο.
Η κορύφωση της δόξας και της τρέλας
Το διάστημα 1890-1891 ο Τέσλα έδωσε δεκάδες διαλέξεις για το εναλλασσόμενο ρεύμα και τη χρήση του. Το 1891 ο Τέσλα εφηύρε το πηνίο Τέσλα (Tesla coil). Το 1892 ο Τέσλα έλαβε μήνυμα ότι η μητέρα του πεθαίνει οπότε βρήκε ευκαιρία να δώσει σειρά διαλέξεων στο Λονδίνο και να γνωριστεί με τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας και ύστερα στο Παρίσι. Στη συνέχεια πήγε να επισκεφθεί την ετοιμοθάνατη μητέρα του και μετά πήγε στο Βελιγράδι όπου τον βράβευσε ο βασιλιάς και η Σέρβικη Βασιλική Ακαδημία. Το 1892 έως το 1903 ο Τέσλα αγωνιζόταν να αποδείξει ότι η εκπομπή και λήψη ραδιοκυμάτων ήταν δικιά του εφεύρεση και όχι του Ιταλού Μαρκόνι. Τελικά ο Τέσλα δικαιώθηκε το 1940, ενώ αναγνωρίστηκε ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου το 1955. Παράλληλα τη νύχτα της 1η Μαΐου του έτους 1893 στη Διεθνή Έκθεση του Σικάγο, ο Γκρόβερ Κλήβελαντ, ο 24ος πρόεδρος των Η.Π.Α., φωταγώγησε τη πόλη του Σικάγου με λάμπες που λειτουργούσαν με εναλλασσόμενο ρεύμα. Στο περίπτερο του Τέσλα και του Γουέστινχαουζ στην έκθεση επικρατούσε πανηγυρικό κλίμα. Το 1895 ο Ρέντγκεν με τη βοήθεια του Τέσλα μπορούσε να παινευτεί ότι εφεύρε τις ακτίνες Χ και έτσι η φήμη του Τέσλα εκτοξεύτηκε και τον οδήγησε σε σημείο να νομίζει ότι είχε καταγωγή από άλλους εξωγήινους πολιτισμούς και άρχισε να ασχολείται ακόμα πιο πολύ με τον μυστικισμό. Το 1898 ισχυρίστηκε ότι αυτός που δημιούργησε μια συσκευή τηλεγεωδυναμικής ήταν υπεύθυνος για το μικροσεισμό που συνέβη στη Νέα Υόρκη. Εκείνη την περίοδο, η φήμη του Τέσλα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλου εφευρέτη ή επιστήμονα στη λαϊκή συνείδηση, αλλά λόγω της εκκεντρικότητάς του και των περίεργων και μερικές φορές εξωφρενικών ισχυρισμών του για τις δυνατότητες της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, τελικά εξοστρακίστηκε σαν τρελός επιστήμονας. Από το 1898 έως το 1903 ο Τέσλα άλλαξε αρκετούς χρηματοδότες ενώ είχε αποτραβηχτεί σε διάφορα πειράματα για τα οποία δεν γνωρίζουμε πολλά στο Κολοράντο Σπρίνγκς (Colorado Springs) και στο Λόνγκ Άιλαντ (Long Island). Έως το 1910 ο Τέσλα είχε ξεχαστεί καθώς οι νέες εφευρέσεις και θεωρίες των αδερφών Ράιτ, του Κιουρί και του Αϊνστάιν και η εμμονή του Νικολά να θεωρεί τον εαυτό του και τις εφευρέσεις του υπαίτιους για την έκρηξη στη Τουγκούσκα. Από το 1915 έως το 1917 κέρδισε πολλές διακρίσεις από διάφορες ακαδημίες αλλά έχασε την ευκαιρία να προταθεί για Νόμπελ φυσικής από τον Έντισον. Το 1916 νέα κόντρα ξεκίνησε στους κόλπους των φυσικών από τους οπαδούς της θεωρίας του Τέσλα, κυματική θεωρία, εναντίων των οπαδών της θεωρίας του Αϊνστάιν, ατομική θεωρία. Από το 1918 έως το 1922 κατοχύρωσε διάφορες πατέντες και ευρεσιτεχνίες για τη μηχανική των υγρών οι οποίες αγοράστηκαν από διάφορες εταιρίες για να τις εμπορευματοποιήσουν. Το 1924 ο Τέσλα ισχυρίστηκε ότι είχε εφεύρει την περιβόητη «ακτίνα θανάτου», ένα υπερόπλο ικανό να καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις, ενώ επίσης ισχυρίστηκε ότι αυτό ήταν υπεύθυνο για την έκρηξη στην Τουγκούσκα, φυσικά οι δημοσιογράφοι και ο επιστημονικός κόσμος τον περιγέλασαν ενώ μέχρι σήμερα οι μελετητές εντάσσουν αυτή την εφεύρεση στο τομέα των ανεξήγητων φαινομένων και γεγονότων. Το 1926, όταν έγινε 70 χρονών, τα πανεπιστήμια του Βελιγραδίου και του Ζάγκρεμπ τον εξέλεξαν ως επίτιμο διδάκτορα.
Το τέλος του Τέσλα
Από το 1936 έως το θάνατο του το FBI παρακολουθούσε τις συνομιλίες και τις κινήσεις του Τέσλα φοβούμενοι ότι είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με την σταλινική Σοβιετική Ένωση. Το 1937 ένα αμάξι χτύπησε τον Τέσλα σπάζοντάς του αρκετά πλευρά και κλονίζοντας σοβαρά την υγεία του. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νίκολα Τέσλα είχε να αρρωστήσει από τα 30 του χρόνια, όπως δήλωνε ο ίδιος, ο οποίος πίστευε ότι για αυτό “φταίνε” τα πειράματα του. Το κράτος της Γιουγκοσλαβίας, μετά το ατύχημα του, του έβγαλε ισόβια σύνταξη. Το 1941, με την επέκταση του ναζισμού στην Ευρώπη και τον αναβρασμό του παγκοσμίου πολέμου, ο Τέσλα βάλθηκε να κατασκευάσει ένα «νέο» υπερόπλο για να σώσει τη πατρίδα του. Τελικά πέθανε το 1943 στις 7 του Γενάρη αλλά τον βρήκανε νεκρό δυο μέρες μετά γιατί είχε κρεμάσει, όπως έκανε πάντα, στη πόρτα του δωματίου του «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Ο Τέσλα βαθύς γνώστης των Ενεργειακών Φαινομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου